Sökning: "Kontinuitetsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Kontinuitetsplanering.

 1. 1. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och pilotundersökning av vägledning för kontinuitetsplanering inom hälso- och sjukvården, Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Ellen Kastensson; [2019]
  Nyckelord :Kontinuitetsplanering; utvärdering; reservrutin; samhällsviktig verksamhet; hälso- och sjukvården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Framtagandet av kontinuitetsplaner är inte systematiskt inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Därför har en vägledning utvecklats för att underlätta framtagandet av reservrutiner. Först utvärderades om vägledningen innehåller identifierade rekommendationer för kontinuitetsplanering. LÄS MER

 3. 3. Cybersäkerhet - Forskning och industri, en fallstudie : Cybersäkerhetshot och lösningsförslag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Lönnebo; [2018]
  Nyckelord :cybersecurity; threats; solutions; business continuity; ciso; cybersäkerhet; hot; lösningar; kontinuitetsplanering; ciso;

  Sammanfattning : Hot mot organisationers cybersäkerhet innebär stora risker för dessa. När organisationer drabbas av incidenter så som dataintrång kan de kostnader som följer av detta vara mycket höga. LÄS MER

 4. 4. Efterlevnaden av informationssäkerhet på ett svenskt statligt universitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Erik Friberg; [2017]
  Nyckelord :Information security; policy; Informationssäkerhet; efterlevnad; informationssäkerhetspolicy; riktlinjer;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är viktigt inom både näringslivet och inom utbildningssektorn. Universitet anses vara extra utsatta för hackare bland annat för att det finns en stor mängd av genomgående människor med ny personlig information i omlopp (Andrus, 2016). LÄS MER

 5. 5. Informationssäkerhetsarbetet: Praktiskt och teoretiskt, vilka är skillnaderna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joakim Rådemar; [2014]
  Nyckelord :informationssäkerhet; informationssäkerhetsarbete; LIS; ledningssystem för informationssäkerhet; riskhantering; incidenthantering; kontinuitetsplanering; ledningens ansvar; kommunikation; SIS; ISO; Swedish Standards Organisation; International Standards Organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER