Sökning: "Kontinuum"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Kontinuum.

 1. 1. Hälsoundervisning i Sverige och Finland : ett elevperspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sonja Ruohonen; [2023]
  Nyckelord :health; pupil perspective; Sverige; Finland; perceptions of health; health literacy; HL; health knowledge; health education; physical education; hälsa; elevperspektiv; Sverige; Finland; uppfattningar om hälsa; hälsolitteracitet; HL; kunskaper om hälsa; hälsoundervisning; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Det har lyfts oro nationellt och internationellt för barn och ungas hälsa. Eftersom kunskaper om hälsa har visats hänga ihop med individers hälsa finns det ett behov att forska mer om hur hälsoundervisning bör organiseras. LÄS MER

 2. 2. The limits of unmarkedness : A semantic analysis of adjunct clauses in Middle Egyptian documentary texts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Mirka Perón Flodström; [2022]
  Nyckelord :Middle Egyptian; adjunct clause; marked; unmarked; semantics; diachronic;

  Sammanfattning : The aim of this study is to semantically analyze the use of marked and unmarked adjunct clauses in Middle Egyptian documentary texts in order to investigate the limits of choosing an unmarked form in more informal language use. Both quantitative and qualitative approaches were used in the analysis. LÄS MER

 3. 3. Bortom näthat. Om det digitala våldet mot kvinnor och behovet av förändrad begreppsapparat och lagstiftning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Stjärnehag; [2021-08-11]
  Nyckelord :Digitalt våld; Mäns våld mot kvinnor; Våldets kontinuum; Feministisk våldsteori; ; Straffrätt; Rättsvetenskap; Genusrättsvetenskap; Materialitetsteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största, mest gränsöverskridande problemen i världen och linje med att vi lever i en alltmer digitaliserad värld har internet har kommit att bli ytterligare en arena för våldet. En majoritet av världens unga kvinnor har utsatts för någon typ av digitalt våld och det finns ingen indikation på att utvecklingen är på väg att avstanna. LÄS MER

 4. 4. Performance Evaluation of a High Temperature Borehole Thermal Energy Storage Under Influence of Groundwater Flow

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Max Hesselbrandt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent years have seen a growing interest in large-scale high-temperature borehole thermal energy storage (HT-BTES) as a means to store industrial waste heat and solar energy between the seasons. A profound understanding and characterization of the thermal and hydraulic processes involved in such systems is required for the optimal design as well as for environmental assessments of the storage. LÄS MER

 5. 5. Bildbaserade sexuella övergrepp - En kartläggning av den svenska strafflagstiftningen avseende integritetskränkande smygfotografering och spridande av privata sexuella bilder utan den avbildades samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har ändrat hur människor kommunicerar med och om varandra. Den har också fört med sig nya former av övergrepp, däribland så kallade bildbaserade sexuella övergrepp. LÄS MER