Sökning: "Kontorsbyggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Kontorsbyggnader.

 1. 1. Möjligheter och utmaningar för demand response i byggnader : En utvärdering av effektbesparingar kontra påverkan på inomhusklimatet i kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Lisbet Ersson; [2021]
  Nyckelord :demand response; DR; efterfrågeflexibilitet; lastförflyttning; kontorsbyggnad; byggnad;

  Sammanfattning : This thesis examines the possibilities and limitations of connectingoffice buildings to demand response (DR) programs, with emphasis on the effect it has on indoor climate. Heating, ventilation and airconditioning (AC) systems was used as sources to scale power, and thereby contribute with power to capacity markets related to the electrical grid. LÄS MER

 2. 2. Empirical Study of the Impact of Green Certification on the Rental Income : Do Green Certifications Add Value to Office Buildings?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Köhler; Johan Rydholm; [2021]
  Nyckelord :Green Buildings; Sustainability; Green Certifications; Office Buildings; Rent Premium; Hedonic Price model; Rent Impact; Gröna Byggnader; Hållbarhet; Miljöcertifieringar; Kontorsbyggnader; hyrespremium; Hedonisk prismodell; hyrespåverkan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether or not green certificates have an impact on income-generating commercial buildings' rent compared to similar non-certified commercial buildings. In addition, evaluate if there exists a variation in the rent premium between the different certifications and if the rental premium increases with the distance from city center. LÄS MER

 3. 3. Risker vid översvämning och åtgärdsförslag för MSB:s skola i Revinge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hilda Anderberg; Sofia Olsson; Frida Bjerklund; Therese Larsson; Frida Junegard; [2021]
  Nyckelord :Översvämning; Skåne; åtgärdsförslag; risker; klimatanpassning; extrem nederbörd; höga flöden;

  Sammanfattning : På skolan i Revinge utbildar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) personer inom områdena skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid ett flertal tillfällen har Kävlingeån översvämmat skolområdet vilket resulterat i att verksamheten blivit stillastående i flera veckor. LÄS MER

 4. 4. Förändrad energianvändning i en kontorsbyggnad i Gävle till följd av covid-19-pandemin : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Erica Larsson Lundh; [2021]
  Nyckelord :energy consumption; building energy performance; office building; occupancy; covid-19; teleworking; energikonsumtion; energiprestanda; kontorsbyggnad; personlast; covid-19; distansarbete;

  Sammanfattning : Since COVID-19 was declared a pandemic by the World Health Organization(WHO) in March 2020, teleworking, or working from home, has been used to an increasing extent by companies and organisations all over the world. Evidence suggests that teleworking will become part of “the new normal”, why teleworking-related research will be of value in a long-term perspective. LÄS MER

 5. 5. Towards Circular Economy : Technoeconomic assessment of second-life EV batteries for energy storage applications in public buildings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Gris Trillo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the accelerated tendency of renewable energy penetration in the electricity grid, energy storage becomes a crucial asset for matching generation and demand. The growth of energy storage systems requires adequate new policies and regulatory frameworks. LÄS MER