Sökning: "Kontorsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Kontorsmiljö.

 1. 1. Bakgrundsljud: påverkan på den mentala arbetsbelastningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Mental workload; Office environment; Eye-tracking; Background noise; Pupil dilation; Mental arbetsbelastning; Kontorsmiljö; Ögonkamera; Bakgrundsljud; Pupillutvidgning;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är viktig för hälsan. Den kontorstypen vi arbetar i har en betydande påverkan på individen. Vi vet idag att buller, speciellt över en längre tid bidrar till negativa hälsoeffekter. Trots det utformar vi kontor med öppnare landskap där arbetstagare inte kan kontrollera bakgrundsljudet. LÄS MER

 2. 2. Distansarbete, ett arbetssätt som underlättar både privatliv och arbetsliv? : Medarbetares upplevelser av hur distansarbete påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv och gruppdynamiken i en arbetsgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktor Grönlund; [2021]
  Nyckelord :Working remotely; Group dynamics; Digital communication; Distansarbete; Gruppdynamik; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett arbetssätt som har blivit ett vanligare inslag i arbetslivet för många arbetstagare. Det skapar en ny arbetsmiljö där två tidigare skilda miljöer ska samverka och interagera med varandra. LÄS MER

 3. 3. Adapting to the new remote work era : Improving social well-being among IT remote workers through scheduled digital social interactions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Rosquist; [2021]
  Nyckelord :Remote work; Work from home; Social well-being; Covid-19 pandemic; Digital social interactions; Information and Communication Technologies; Distansarbete; Hemarbete; Socialt välmående; Covid-19 pandemin; Digitala sociala interaktioner; Informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : In 2020, the world was struck by the Covid-19 pandemic. Recommendations to limit physically meeting with others caused somewhat of a paradigm shift in how office workers perform their work. A massive shift to remote work occurred and exposed the workforce to the remote work’s shortcomings and problems. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser om virtuellt ledarskap : Chefer och personals upplevelser angående ledarskapet under covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Simon Åkerling; Emilia Porshammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtuellt arbete har ökat de senaste åren vilket har bidragit till att det pratas mer om begreppet i samhället. Ledarskapet som följer det virtuella arbetet är även något som har diskuterats för att skapa en förståelse för hantering av virtuellt arbete för ledare. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmotivation vid ökat distansarbete : En kvalitativ studie om upplevelsen av arbetsmotivation under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Malin Burström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av Covid-19 har vardagens rutiner för många förändrats både privat och i yrkeslivet. För att minska smittspridning har distansarbetet ökat sedan pandemin bröt ut. Att arbeta hemifrån innebär förändringar i arbetssätt och rutiner, som individer i samhället förväntas vi att vara motiverade att ta tag i förändringar. LÄS MER