Sökning: "Kontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet Kontrakt.

 1. 1. Skyddet av den marina miljön på djuphavsbotten i enlighet med Mänsklighetens Gemensamma Arvedel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nezik Keshto; [2019-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tack vare teknologiska framsteg har tiden kommit för världen att ta sina första steg mot en hittills outforskad plats, djuphavsbotten bortom nationell jurisdiktion, det så kallade Området. Områdets miljö innehåller eftertraktade mineraler som genom marin gruvdrift ska utvinnas. LÄS MER

 2. 2. Ingen borde vara bostadslös, alla borde ha ett kontrakt : En kvalitativ studie om socialsekreterares handlingsutrymme gällande hemlösa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefine Blomberg; Jenny Blount; [2019]
  Nyckelord :Social work; discretion; autonomy; ethical dilemmas; homeless; street-level bureaucracy; power knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study were to explore how social workers experience their autonomy and discretion, related to their responsibilities. Social workers are challenged to meet the client’s needs, while responding to the organization’s resources and the law in the society. LÄS MER

 3. 3. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Det är öppet, här får jag tala högt : En kvalitativ studie om hur arbetsplatsutformning påverkar trivsel, sociala interaktioner mellan anställda och förväntningar samt beteende kopplat till psykologiska kontrakt.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Stina Åhlander; Linn Klingsdal; [2019]
  Nyckelord :Arbetsplatsutformning; Cellkontor; Öppet kontorslandskap; Psykologiska kontrakt; Goffman; Trivsel; Social interaktion; Förväntningar; Medarbetare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar medarbetarna och deras interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. Syftet är även att undersöka vilka effekter de olika arbetsplatsutformningarna har på innehållet av det psykologiska kontraktet. LÄS MER

 5. 5. Kompetensbrist och Generation Y’s förväntningar utmanar IT-företag i arbetet med employer branding : Vikten av att bemöta förväntningarna för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Beard; Caroline Tedenlind; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Psychological contract; Generation Y; Expectations; IT industry; Employer branding; Psykologiska kontrakt; Generation Y; Förväntningar; IT- branschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom kvalitativ metod undersöka hur företag inom IT-branschen arbetar med employer branding för att bemöta Generation Y’s förväntningar. Studien genomfördes med hjälp av åtta stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter från fyra olika företag verksamma inom IT-branschen i Mellansverige. LÄS MER