Sökning: "Kontrastiv analys"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Kontrastiv analys.

 1. 1. Identifiering av fonologiska vokalkontraster : Ett perceptionstest utfört på andraspråksinlärare av svenska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonatan Tesfai; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; vokaler; ålder; typologisk markering; kontrastiv analys; svenska som andraspråk; perceptionsförmåga;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur andraspråksinlärare identifierade och uppfattade fonologiska vokalkontraster som står i ordpar. Vokalkontrasterna som undersöktes skiljer sig i främre och centrala rundade vokaler. Ett lyssnartest konstruerades och resultaten analyserades med en kvantitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med finska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Mathias Altinisik; Joel Nicolausson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; finska som modersmål; grammatiska fel; kontrastiv analys; interimspråk; processbarhetsteorin; transfer;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att andraspråkselever med finska som modersmål har svårt att tillämpa olika grammatiska fenomen som finns i det svenska språket. Detta har väckt vårt intresse för det aktuella temat och därför vill vi i denna uppsats fördjupa våra kunskaper samt undersöka orsakerna till specifika svårigheter som finska andraspråksinlärare tenderar att ha i det svenska språket. LÄS MER

 3. 3. Down, down to Goblin-town — En kontrastiv studie av översättningen av verser i J.R.R. Tolkiens The Hobbit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hannes Jansson Möller; [2020]
  Nyckelord :vers; rim; Tolkien; rimband; rimflätning; översättning; strof; allitteration; assonans; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks översättning av verser från engelska till svenska. Texten som ligger till grund för undersökningen är J.R.R. LÄS MER

 4. 4. Kontrastiv analys i inlärning av spanska som målspråk : - en studie utifrån elevernas perspektiv i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Caraza; [2020]
  Nyckelord :contrastive analysis; Spanish acquisition; Spanish language learning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the Spanish students in a 6th grade class of primary school consider contrastive analysis approaches in the acquisition of a third language. This study also makes use of a sociocultural perspective that is in relation with the language acquisition perspective and puts its mark in the study. LÄS MER

 5. 5. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monika Dabrowska; [2016-07-15]
  Nyckelord :andraspråk; modersmål; SFI; kontrastiv analys; grammatiska fel;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15 poängSvenska som andraspråkTermin: VT2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER