Sökning: "Kontraunderrättelsetjänst"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kontraunderrättelsetjänst.

  1. 1. Kriminella organisationers counterintelligence: En fallstudie om Södertäljenätverket

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Joakim Johannesson; [2022]
    Nyckelord :Kontraunderrättelsetjänst; Counterintelligence; Criminal Counterintelligence; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Kriminella organisationers användning av counterintelligence är relativt outforskad inom underrättelsevetenskapen, och de studier som gjorts inom området handlar om terroristgrupper eller kriminella grupper i icke-demokratiska stater med svaga institutioner. Denna uppsats utgår från Södertäljenätverket som ett fall av en kriminell organisation i en demokratisk stat med starka institutioner och undersöker hur dess organisationsstruktur, kontrollerade territorium och folkliga stöd påverkat dess förmåga att bedriva counterintelligence. LÄS MER