Sökning: "Kontrollsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Kontrollsystem.

 1. 1. Styrningens roll vid en strategiförändring : - från eftermarknad till att inkludera serieproduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :change; strategy; management control; control system; strategy change; contingency theory; strategic changes; strategy change; automotive industry; aftermarket; spare-parts; serial production; new car manufacturing; förändring; strategi; styrning; styrsystem; strategiförändring; kontrollsystem; contingency teori; strategiska förändringar; strategibyte; bilindustri; eftermarknad; serieproduktion;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bilindustrin står i dagsläget mitt i en omstrukturering av marknaden, där ansvar för produktion av detaljer förflyttas från biltillverkarna till underleverantörerna. Med denna omstrukturering följer högre krav på kvalitetsnivå och kostnadspress som underleverantörerna måste förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Behovet av ökad kontroll i stålbyggnadskonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Carl Andersson; John Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Steel; steel buildings; execution error; self-control system; PBL; PBF; stål; stålbyggnader; utförandefel; egenkontroll; PBL; PBF;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks behovet av ökad kontroll i stålbyggnadskonstruktioner med avseende på utförandefel. Riksdagen beslutade 1 juni 1994 att förändra Plan- och bygglagen (PBL) där förändringen trädde i kraft 1995 och bland annat innebar att hela ansvaret för en byggnads uppförande och kontroll lades på byggherren. LÄS MER

 3. 3. Vision based control and landing of Micro aerial vehicles

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

  Författare :Christoffer Karlsson; [2019]
  Nyckelord :vision; control; system; quadcopter; python; camera; vision based; landning; crazyflie; optical; visual odometry; odometry; transformation; ArUco; Kalman filter; PID; marker; rigid transformations; drone; transform; control system; homogenous transformation; ORB; detection; marker detection; Drönare; kontroll; system; kontrollsystem; quadcopter; quadrocopter; kamera; vision; visionsbaserad; styrning; landning; crazyflie; optisk; transform; homogen transform; ORB; detektering; markör;

  Sammanfattning : This bachelors thesis presents a vision based control system for the quadrotor aerial vehicle,Crazy ie 2.0, developed by Bitcraze AB. The main goal of this thesis is to design andimplement an o-board control system based on visual input, in order to control the positionand orientation of the vehicle with respect to a single ducial marker. LÄS MER

 4. 4. Kontrollerad tillit : Linjechefers syn på tillitsbaserad styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Hanna Witt; [2018]
  Nyckelord :Trust; control; total quality development; trust based governance; Tillit; kontroll; kvalitetsutveckling; tillitsbaserad styrning; tillitsreform;

  Sammanfattning : Innebörden i regeringens satsning på tillitsbaserad styrning är att medarbetarnas erfarenhet och verksamhetsnära kunskap på ett bättre sätt ska tas tillvara och att behovet av kontroll ska balanseras mot förtroende för medarbetarna. Att släppa på detaljstyrningen och lämna mer handlingsutrymme till medarbetarna går väl i takt med teorin om offensiv kvalitetsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Defektidentifieringvid EBM-tillverkning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Christoffer Brochs; [2018]
  Nyckelord :electron beam melting; defekt; titan; additiv tillverkning; mikroskopi; mikrotomografi;

  Sammanfattning : Tillverkning av slutprodukter med additiv tillverkning   blir allt vanligare. Slutprodukter har högre krav på detaljens mekaniska   egenskaper än prototyper gör. Forskning har visat att porositeten är av stor   betydelse för en detaljs hållfasthet. LÄS MER