Sökning: "Konvergens"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet Konvergens.

 1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
  Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Konvergens och grammatiska lån i minoritetsspråk till följd av långvarig språkkontakt : en jämförelse av nahuatl, ainu och romansh.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Hilda Appelgren; [2021]
  Nyckelord :language contact; borrowability; convergence; grammatical loans; minority languages; contact-induced change; comparative linguistics; nahuatl; ainu; romansh; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Language contact poses many questions in regards to language change, one of which is the question of whether some features are more easily transferable between languages than others. Previous research has mainly focused on either areal features in so-called Sprachbunds in large quantitative studies, or single language situations. LÄS MER

 3. 3. Development and validation of an improved wall-function boundary condition for computational aerodynamics

  Master-uppsats, KTH/Strömningsmekanik och Teknisk Akustik

  Författare :Carlo Loris Palombo; [2021]
  Nyckelord :Wall Functions; Wall Treatment; M-Edge; Computational Fluid Dynamics; Turbulent Boundary Layer; Turbulence Models; Väggfunktionsranvillkor; M-Edge; Strömningsmekaniska beräkningar; Turbulent Gränsskikt; Turbulensmodeller;

  Sammanfattning : Computational Fluid Dynamics is a powerful and widely used tool for developing projectsthat concern flow motion, in very different fields. Industrial CFD solvers are continuouslydeveloped with the aim of improving accuracy and reducing the computational cost of thesimulations. LÄS MER

 4. 4. Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2020-11-11]
  Nyckelord :Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

  Sammanfattning : Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. LÄS MER

 5. 5. Konvergens och ökad effektivitet? : En undersökning av europeiska sjukvårdssystem efter 1950.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Nicklas Sandström; [2020]
  Nyckelord :Universalism; Social insurance systems; Health care; Health care expenditures and Economic history;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis examines convergence and increased efficiency in European healthcare systems after 1950 and beyond. The countries that is included in the study are Sweden, Norway, Finland, Denmark, Germany, the Netherlands, and the United Kingdom. LÄS MER