Sökning: "Kony 2012"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kony 2012.

 1. 1. Jag delade Kony 2012, fixade Afrika och blev en Facebook-hjälte : En kvalitativ studie om högskolestudenters attityder kring spridandet av filmen Kony 2012 via det sociala nätverket Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linus Karlsson; Simon Magnevik; [2014]
  Nyckelord :Facebook; Kony 2012; Delningskultur; Uses and Gratifications; Socialt Kapital;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att redogöra för hur delningskulturen ser ut på Facebook bland studenter. Detta har sin utgångspunkt i spridningen av Kony 2012.Virala kampanjer är idag en etablerad marknadsföringsstrategi där mottagaren av ett budskap blir aktiv i delningen. LÄS MER

 2. 2. A Study reviewing the perception held by Western Mass Media about Uganda, after Uganda's(majority) parliarmentarians proposed to adopt the anti homosexuality bill in 2009.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi och ekonomisk historia

  Författare :Gonzaga Lwegaba; [2013]
  Nyckelord :Destination image; media; perception; and the anti gay’s bill.;

  Sammanfattning : This paper examines and discusses the influence of western media or press over Uganda’s position with the anti homosexuality issue. In other words, the rationale of this research was to review how the western media portrays Uganda; as a tourist destination; after Uganda’s parliament majority, voted in favour of the anti-gay 2009. LÄS MER

 3. 3. Kony 2012 möter Mediatization - Hur en kampanjfilm kan konkretisera teorin om mediatization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl Rydh; [2012]
  Nyckelord :Mediatization; Kony; opinionsbildning; teknologi; medielogik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kony 2012 möter Mediatization – Hur en kampanjfilm kan konkretisera teorin om mediatization är en kandidatuppsats skriven av Carl Rydh, student vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Den femte mars 2012 publiceras en 30 minuter lång film på Youtube. LÄS MER

 4. 4. Cool story but it needs more Joseph Kony: En kvalitativ textanalys av den virala kampanjen Kony 2012

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Petersson; [2012]
  Nyckelord :sociala medier; Kony 2012; sociala rörelser; aktivism; slacktivism; Youtube; Facebook; Occupy; viral kampanj; välgörenhet; informationskampanjer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internet och sociala medier har ändrat spelreglerna för kommunikation vilket den virala kampanjen Kony 2012, som nådde 80 miljoner människor inom en vecka, blev ett exempel på. Men innebär det att deltagarna är lika engagerade som i mer traditionella kampanjer, och kan organisationer vända ett enorma digitala genomslag som kampanjer kan få genom sociala medier till verklig handling? Syftet med den här uppsatsen är att utifrån kampanjen Kony 2012 undersöka och försöka förstå och tolka hur dagens organisationer och rörelser arbetar för att engagera globalt och hur sociala medier och den kultur som finns på internet påverkar både det sätt avsändaren kommunicerar och interagerar med sina aktivister. LÄS MER

 5. 5. Nothing is more powerfull than an idea, whose time has come. Whose time is now – En kritisk diskursanalys av videon ”Kony 2012” och reproduktionen av ett vi och ett dom.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Birgitta Hellberg; Mari Hesthammer; [2012]
  Nyckelord :vi och dom; orientalism; makt; propaganda; Joseph Kony; Jason Russell; Uganda; USA; västvärlden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska videon ”Kony 2012” och dess reproduktion av föreställningen om ”vi” respektive ”dom”. Syftet är att studera hur detta ger anspråk i videon och hur filmskaparen propagerar för att sprida sitt budskap. Fokus för analysen har utgått ifrån teorier om orientalism, makt samt propaganda. LÄS MER