Sökning: "Kooperativt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Kooperativt lärande.

 1. 1. Kooperativt lärande i matematik - en utvecklande process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erica Törngren; Pernilla Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Advantage; Cooperative learning; Disadvantage; Math*; Young learners; Kooperativt lärande; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande i matematik är en framgångsrik metod och lärare över hela världenförespråkar och arbetar utifrån detta arbetssätt (Kagan och Stenlev, 2017). Syftet meddenna kunskapsöversikt blev således att undersöka vad som krävs för att göra kooperativtlärande kunskapsutvecklande och vilken roll läraren har. LÄS MER

 2. 2. Elevers inre motivation inom matematik : Kooperativt lärande jämfört med individuell undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ; Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Nilsson; Kiriaki Papadopoulos; [2021]
  Nyckelord :Individuell undervisning; inre motivation; kooperativt lärande; lågstadiet; matematik;

  Sammanfattning : Intrinsic motivation means that students have an interest and finds something joyful, whichaccording to the curriculum is something that schools should aim towards. The mostcommon practice in mathematics education is individual learning but cooperative learninghas become quite popular. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande - språkutveckling, möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Persson; Madeleine Strand; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; kooperativa strukturer; språkutveckling; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att skapa en bild av hur det kooperativa lärandet inverkar på grundskoleelevers språkutveckling, men även vilka möjligheter och utmaningar som framkommer i det kooperativa lärandet. Genom en systematisk litteratursökning valdes tio forskningsstudier ut som ligger till grund för översikten. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärandets påverkan på elevers motivation i matematikundervisningen ur - ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Karnehov Mattias; Andersson Timmie; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; matematik; motivation; mellanstadiet; upplevelser.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att undersöka kring hur matematiklärare i årskurs 4-6 upplever att kooperativt lärande antingen främja eller hämmar elevers motivation och upplevelsen av elevernas generella motivationsnivå till matematik i det kooperativa klassrummet. Studien tar avstamp i tidigare kunskapsöversikter som fördjupade sig i kooperativt lärande i matematik respektive elevers motivation för matematik. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärandets effekter på elevers problemlösningsförmåga i matematik : -ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Fri; Fanny Ekstrand Moberg; [2021]
  Nyckelord :fenomenologin; Kooperativt lärande; problemlösning; problemlösningsförmågan;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum includes five mathematical competences and problem solving is one of them. Students should be given the best opportunities to develop their skills on how to solve mathematical problems. Cooperative learning is a well-known learning method, used by teachers all over the world. LÄS MER