Sökning: "Koordinering"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Koordinering.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelse av produktivitet vid hybridarbete året efter COVID19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Ahlgren; Johan Spathon; [2023-02-14]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digital kompetens; distansarbete; hybridarbete; produktivitet;

  Sammanfattning : Framväxten av informationsteknik har möjliggjort arbete på distans och under COVID19-pandemin gick flertalet kontorsbaserade arbetsplatser över till distansarbete mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete. Efter att rekommendationen slopades hösten 2021 har flertalet arbetsplatser gått över till en hybridlösning med inslag av både distans- och kontorsarbete. LÄS MER

 2. 2. Borta bra men hemma bäst…Eller? : En studie om IT-företaganställdas upplevelser av hybridarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nathalie Levenfalk; Tove Bunse; [2023]
  Nyckelord :Hybridarbete; Distansarbete; Prestation; Systemvetare; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Hybridarbete har sedan pandemin fått ett markant uppsving i och med det för majoriteten av företaganställdas påtvingade distansarbete. En brist på studier kring ämnet föder ett behov av forskning. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och förbättringar av standardiserat vårdförlopp för bröstcancer med hjälp av vårdlogistik : en fallstudie i Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Diana Hamidi; Frida Borgström; Gustav Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Flaskhals; Kapacitetsplanering; Koordinering; Lean healthcare; Process management; Samordning; Standardisering; Supply chain management; Theory of constraints;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom SVF för bröstcancer är målet att 80 procent av alla patienter med välgrundad misstanke om cancer inom 28 kalenderdagar ska få påbörja sin första behandling. Region Kronoberg har inte lyckats uppnå målet, vilket är en problematik som grundar sig i resursbrist, ofullständig samordning och koordinering samt en funktionsorienterad struktur. LÄS MER

 4. 4. Digital projektportföljstyrning som ledningssystem för beställare i byggbranschen : Utmaningar, användning och möjliga förbättringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Bergman; Ali Kadhim; [2023]
  Nyckelord :Projektportföljstyrning; Ledningssystem; Beställare;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker användningen av projektportföljstyrning (PPM) som ett ledningssystem för beställare inom byggbranschen. Utmaningarna inom branschen, såsomeffektivitet, hållbarhet, informationsutbyte och standardisering, diskuteras i ljuset av hur PPM kanbidra till att möta dessa utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Coordinating the digitalization process for existing production lines: Investigating phases and key activities for manufacturing firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexander Selfors; Alonso Brito; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; Manufacturing; Activities; Industry 4.0; Production; Digitalisering; Tillverkning; Aktiviteter; Industri 4.0; Produktion;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to gain a deeper understanding of which activities are important for manufacturing organizations during the digitalization process of existing production lines. Method – The study has adopted a qualitative approach in the form of semi-structured interviews with company representatives with experience in digitalization from four different companies. LÄS MER