Sökning: "Koppleri"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Koppleri.

 1. 1. Lagligt men omöjligt? Sexarbetarnas paradox - en kritisk analys av de juridiska förutsättningarna för sexarbetare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Bergman Larsson; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; skatterätt; socialrätt; sexarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexhandel förekommer i alla kulturer och samhällen. Trots det har detta område visat sig vara nästintill omöjligt att på ett oproblematiskt vis integrera i länders lagstiftning. En konvergent lagstiftning mellan olika områden är grundläggande för att ett lands rättssystem ska fungera. LÄS MER

 2. 2. Rättssubjekt eller objekt : Om målsägandeställning vid köp av sexuella tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Björklund Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :Purchasing of sex; sexual violence; sexual trafficking; exploitation; human trafficking; criminal law; criminal procedure; injured person; victim; witnesses; Straffprocess; Processrätt; Straffprocessrätt; Målsägande; Målsägandeställning; Brottsoffer; Brottsoffers rättigheter; Sexualbrott; Sexköp; Människohandel; Koppleri; Våldtäkt; Sexköpare; Sexuell exploatering; Målsäganderätt; Vittne; Bevisrätt; Straffrätt;

  Sammanfattning : Protocol for criminal processes regarding the purchasing of sex stipulates that those in prostitution are to be regarded as witnesses rather than an injured person. The judging whether someone in prostitution is to be seen as an injured person is made on a case-by-case basis. LÄS MER

 3. 3. Den olustiga lustan och lagen : kriminaliseringarna av sexköp och koppleri under straffrättslig lupp

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Paul Pascalau; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Människohandel med barn i Sverige för sexuella ändamål : En utredning av lagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helena Lund; [2016]
  Nyckelord :Människohandel; barn; sexuella ändamål; Sverige; 4 kap. 1 a § BrB; 4 kap. 1 a § 2 st. BrB; koppleri; få rättsfall; ålder; uppsåt; oaktsamhet; 6 kap. 13 § BrB;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Handel eller vandel? En diskursanalytisk problematisering av den svenska människohandelsregleringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilda Jurvanen; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; människohandel; prostitution; diskursanalys; criminal law; human trafficking; discourse analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish legislature has decided that sex trafficking is a cynical and lucrative enterprise where vulnerable women and children from poorer countries are ruthlessly exploited. Sex trafficking strips the individual of the chance to enjoy even the most fundamental rights, such as freedom and the right to life. LÄS MER