Sökning: "Kopplingsbalk"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kopplingsbalk.

 1. 1. HÖGHUS MED STABILISERANDE SCHAKT I KL-TRÄ : Dimensionera kopplingsbalk i KL-trä mot horisontallaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amalia Alatalo; Lucas Sundin Cruickshank; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; KL-träskiva; Kopplingsbalk; Höghus i trä;

  Sammanfattning : With the world changing to a more sustainable society, the construction industry also wants to do its part and thereby build more carbon neutral. An alternative to the production of sustainable buildings is to relinquish from steel and concrete to focus on wooden building structure. LÄS MER

 2. 2. Vridning av stabiliserande betongkärna med två hålrader : Utveckling av analytisk modell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Aleksander Larsson; Anton Larsson; [2016]
  Nyckelord :Vridning; betongkärna; kopplingsbalk; joint flexibility;

  Sammanfattning : .... LÄS MER