Sökning: "Koranen"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Koranen.

 1. 1. "Rätten att bränna koranen En rättssociologisk analys utifrån begreppet flytande rädsla som politisk- och samhällelig påverkansfaktor"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alisa Gashi; [2024-02-16]
  Nyckelord :koranbränningar; yttrandefrihet; hets mot folkgrupp; allmänna sammankomster; allmän rättslära; rättssociologi; sociologi; flytande rädsla;

  Sammanfattning : Koranbränningar i Sverige har gett upphov till problem på grund av att det saknas tydlig rättslig vägledning för hur agerandet ska eller bör hanteras. Otydligheterna har även skapat ett utrymme för dominerande politiska uppfattningar att bestämma koranbränningarnas rättsliga placering, vilket avfärdar alternativa synsätt i frågan. LÄS MER

 2. 2. Den muslimske Jesus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Eleni Sabri; [2024]
  Nyckelord :Islam; Jesus; Religion; Koranen; Kristendomen; Muslim;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate 5 Muslim persons knowledge of the Muslim Jesus, how Jesus is portrayed in the Quran and the differences between Jesus as presented within the Islamic and the Christian communities. This study is important because there are not many studies about this specific topic although Jesus is a very important prophet within Islam, he is even considered to be the Messiah. LÄS MER

 3. 3. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
  Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rasha Ajjanelhadid; [2023-06-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; modersmålsundervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Brinnande ord och yttrandefrihetens gränser - En undersökning av koranbränningarnas rättsliga ställning i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sebastian Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Statsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The second chapter, section 1 of the instrument of Government does not pro-vide a clear interpretation of what constitutes legitimate restrictions on free-dom of expression. This causes issues concerning the interpretation of free-dom of expression in Swedish law. LÄS MER