Sökning: "Korhonen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Korhonen.

 1. 1. Automated Model Generation using Graphwalker Based On Given-When-Then Specifications

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joakim Korhonen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software testing is often a laborious and costly process, as testers need extensive domain-specific knowledge and engineering experience to manually create test cases for diverse test scenarios. These scenarios in many industrial projects are represented in requirement specification documents. LÄS MER

 2. 2. Sanitation in Moria : The Sphere minimum standards and sustainability in a protracted crisis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Karoliina Korhonen; [2020]
  Nyckelord :refugees; Moria; sustainability; Sphere minimum standards; protracted crisis; crisis; sanitation; WASH; refugee camp; Greece; asylum seekers; environment; health; humanitarian action; development; Lesbos;

  Sammanfattning : With over 19,200 asylum seekers living on its premises, the Moria refugee camp is operating way over its capacity of 3000 residents. Due to the uncontrolled, rapid growth of the camp, the existing sanitation infrastructure has fallen into disrepair under excessive usage. LÄS MER

 3. 3. Wheel alignment method feasibility study

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Daniel Korhonen; [2020]
  Nyckelord :Wheel alignment; Computer vision; ArUco; Hjulinställning; Datorseende; ArUco;

  Sammanfattning : Throughout the history of motor vehicles, the tyres have always been consideredas one of the most important components of the vehicle due to their interactionwith the road. One important aspect is the wheel alignment, with the purposeto adjust the static wheel angles that are essential for many reasons, such assafety and fuel consumption for instance. LÄS MER

 4. 4. Trygghet och Studiero ur lärares perspektiv : En kvalitativ undersökning om lärares uppfattningar om trygghet och studiero.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Korhonen; [2020]
  Nyckelord :Trygghet; studiero; relationer; ledarskap; klassrumsklimat; svag inramning; stark inramning.;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har utförts där syftet har varit att undersöka hur lärare i förskoleklass till årskurs 3 beskriver trygghet och studiero, vad som hindrar trygghet och studiero samt söka kunskap i hur lärare arbetar i undervisningen för att uppnå trygghet och studiero utifrån de samhällsorienterade ämnena. Detta för att delvis belysa vikten av dessa grundläggande faktorer i klassrummet samt även belysa hur arbetet sker för detta. LÄS MER

 5. 5. Det demokratiska skolbiblioteket en intervjustudie om hur skolbibliotekarier tolkar sitt demokratiarbete. : en intervjustudie om hur skolbibliotekarier tolkar sitt demokratiarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Gabrielsson; Johanna Korhonen; [2020]
  Nyckelord :Skolbibliotekarier; skolbibliotek; demokrati; informationskompetens; deliberativ demokrati; semistrukturerade intervjuer; upplyst förståelse;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine school librarians approach towards the democratic role of school libraries. Semi-structured interviews with five high school librarians’ were conducted to illuminate how school librarians work to fulfill this role and further examine any differences in their approach. LÄS MER