Sökning: "Kormästare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kormästare.

  1. 1. Kormästaren och körledaren. Några likheter och olikheter mellan olika typer av körer och körledare

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

    Författare :Amanda Elvin; [2018-07-31]
    Nyckelord :Körledning; Kormästare; Dirigering; Operakör; Madrigal; Italienska;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine the work of the chorus master and the choral conductor,with a main focus on the chorus master in an opera house. I show how they prepare for thefirst meeting with the singers, and give examples of similarities and differences between thetwo roles in both preparation and the rehearsals that follows. LÄS MER