Sökning: "Korrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 2262 uppsatser innehållade ordet Korrelation.

 1. 1. Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Aleksander Koskel; [2023-01-26]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Finansiell hållbarhet; Kommunala resultat;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers påverkan på det ekonomiska resultatet inom kommuner, framförallt demografiska faktorer har undersökts. LÄS MER

 2. 2. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. LÄS MER

 3. 3. Att drömma sig bort : En korrelationsstudie om dagdrömmande, emotionsreglering och ålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rebecca Larsson; Cecilia Stålhandske; [2023]
  Nyckelord :Daydreaming; emotion regulation; correlation study; survey; regression analysis; Dagdrömmande; emotionsreglering; korrelationsstudie; enkätundersökning; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Olika forskare är eniga om att det är ett vanligt fenomen att vandra i väg i tankarna, vilket påverkar hur vi fungerar i vår vardag, men det finns olika teorier kring varför vi gör det. Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan förekomst av mind wandering och emotionsregleringsstrategierna kognitiv omvärdering (reappraisal) och expressiv förträngning (suppression). LÄS MER

 4. 4. PAMPaR: Parallel Analysis of miRNAs, Proteins and RNAs. Dynamic Profiles of miRNAs, mRNAs and Specific Proteins in Mouse Embryonic Stem Cells Differentiating into Neural Precursors

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Amelie Carlström; [2023]
  Nyckelord :PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiation; Mouse embryonic stem cells; PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiering; embryonala musstamceller;

  Sammanfattning : MikroRNA-molekyler (miRNA) är viktiga icke-kodande RNA-molekyler för post-transkriptionell reglering av proteinkodande gener. De har även effekter på många cellulära processer såsom differentiering. De biosyntetiska reaktioner som skapar miRNA involverar proteiner som själva regleras av miRNA. LÄS MER

 5. 5. Den konceptuella världen av personlighetspsykologi: Redundant eller relevant? En korrelationsstudie om överlappningen mellan Samvetsgrannhet, Self-Efficacy och Grit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Nordmark; Frida Holmgren; Timea Einhardt; [2023]
  Nyckelord :Psychometrics; personality psychology; conscientiousness; self-efficacy; grit; trait-taxonomy; psykometri; personlighetspsykologi; samvetsgrannhet; egenskapstaxonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie undersökte hur de personlighetspsykologiska begreppen samvetsgrannhet, self-efficacy och grit korrelerar med varandra. Målet med studien var att undersöka om det finns något gemensamt överlapp mellan mätningarna av dessa tre begrepp, då begreppen har mycket lika definitioner. LÄS MER