Sökning: "Korruption företag"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Korruption företag.

 1. 1. Penningtvätt och anti-korruption: hur hanterar banker kritiserade händelser? : En innehållsanalys av svenska bankers kommunikationshantering vid kritiserade händelser i hållbarhetsrapporter och på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Lindstrand; Jessica Rydell; [2021]
  Nyckelord :sustainability report; banks; CSR; legitimacy; greenwashing; WOM; information asymmetry; social media; communication strategies; hållbarhetsrapport; banker; CSR; legitimitet; gröntvätt; WOM; informationsasymmetri; sociala medier; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Aim - The aim of this study is to examine crisis communication strategies in the banking sector on social media and in sustainability reports, linked to money laundering and anti-corruption to prevent damage at their reputation and legitimacy. Background - The growth of internet and its channels for digital communication has globally become an important tool for companies. LÄS MER

 2. 2. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 3. 3. Med siktet inställt på antikorruption : En studie om utvecklingen av Saabs korruptionsförebyggande arbete mellan år 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Källqvist; Jens Persdahl; [2021]
  Nyckelord :antikorruptionsstrategier; försvarsbranschen; korruption; Saab; regelefterlevnad; utveckling;

  Sammanfattning : År 1987 avslöjades en svensk vapentillverkares inblandning i en muthärva i Indien. En order på 410 artilleripjäser värd åtta miljarder kronor hade föregåtts av utbetalning av mutor till indiska tjänstemän. LÄS MER

 4. 4. Vikten av guanxi på arbetsplatsen : Att bygga guanxi och med lokala kollegor inom svenska multinationella företag i Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Forsgren; Camilla Xia; [2021]
  Nyckelord :guanxi; expatriat; lokalanställda; Kina; renqing; mianzi; xinyong; shengren; shuren; qinren; affärskultur;

  Sammanfattning : Det kinesiska samhället är i hög grad präglat av dess kulturella traditioner som i många aspekter skiljer sig från andra länder. I samband med att allt fler svenska företag väljer att etablera sig i Kina där svenska expatriater sänds ut som resurser, blir det alltmer väsentligt att förstå sig på landets kultur och värderingar. LÄS MER

 5. 5. Vad kommunicerar Sveriges “mest hållbara” företag om hållbarhet? : En fallstudie om vad hållbara företag kommunicerar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Magdalena Äng; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Cornerstone Model; Global Reporting Initiative; Market Analysis; Materiality Principle; Sustainable Marketing; Sustainability Reporting; Sustainable Brand Index; Agenda 2030; Hållbar marknadsföring; Hållbarhetsredovisning; Hörnstensmodellen; Marknadsanalys; Sustainable Brand Index; Global Reporting Initiative; Väsentlighetsanalys;

  Sammanfattning : The climate, the environment and sustainability work are in more focus than ever. With the growing interest in sustainability work, new opportunities with data, and technological progress, opportunities—but also challenges—are created. LÄS MER