Sökning: "Korruption"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet Korruption.

 1. 1. Privata och offentliga bostadsbolag i Göteborg Stad – en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Milton Bark; Markus Karlsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The relation between public and private enterprises in different markets has during a longtime been a disputed area within the Swedish political debate. One sector that is comprised ofboth public and private companies is the housing and building market, which will be furtherexplored in this study where the city of Gothenburg is the examined market. LÄS MER

 2. 2. Omfördelningens paradox idag. En kvantitativ studie av den universella välfärdsstatens påverkan på vilja till omfördelning och skattevilja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :Universalism; Välfärd; Omfördelning; Skatt; Skattevilja; Korruption; Social Sciences;

  Sammanfattning : The differences in levels of taxation around the developed world is a puzzle in many aspects. What is it that really explains these differences and how is it possible that the citizens of some countries accept much higher levels of taxation? In this bachelor thesis the institutional aspects of this question is examined through the lens of how the degree of universalism in the welfare state might affect the levels of tax acceptant among citizens. LÄS MER

 3. 3. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 4. 4. CICIG: En ny modell för att bekämpa korruption

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Andersson; [2019]
  Nyckelord :Korruption; Guatemala; CICIG; Anti-korruptions institutioner.; Social Sciences;

  Sammanfattning : CICIG är en helt ny form av anti-korruptions institution som uppnått oväntade framgångar i Guatemala. De har legat bakom flera tunga brottsutredningar som bl.a. avsatt landets sittande president. LÄS MER

 5. 5. Puncturable Symmetric KEMs for Forward-Secret 0-RTT Key Exchange

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Matilda Backendal; [2019]
  Nyckelord :cryptography; cryptographic protocols; session resumption; forward secrecy; 0-RTT; TLS 1.3; puncturable PRFs; key encapsulation mechanisms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The latest version of the Transport Layer Security protocol (TLS 1.3) introduces a pre-shared key zero round-trip time (0-RTT) mode. This enables session resumption with no latency before the first application data can be sent, at the cost of losing forward secrecy and replay protection. LÄS MER