Sökning: "Korslimmat trä KL-trä"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Korslimmat trä KL-trä.

 1. 1. Platta på mark av korslimmat trä : En undersökning av bärförmåga med och utan kantförstyvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Hellman; Nils Falck; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; kantbalk; kantförstyvning; platta på mark; bäddmodul; kontakttryck; FEM-design;

  Sammanfattning : Purpose: This work investigates the load-bearing capacity of a foundation built out of cross-laminated timber. The foundation is built with the same principles as a slab on grade made out of concrete. The purpose is also to account for the different operating principles of a wooden slab on grade with, and without, an edge beam. LÄS MER

 2. 2. KL-trä som stommaterial : En analys av utvecklingsmöjligheter i projekteringsskedet för en ökad användning av KL-trä

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Gustafsson; Ida Mattsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; Prefabricated Concrete; Frame material; Hybrid solution; Climate impact; Cost; KL-trä; Prefabricerad betong; Stommaterial; Hybridlösningar; Klimatpåverkan; Kostnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att bygga i ett högt tempo med hänsyn till Sveriges klimatmål är en utmaning och det krävs åtgärder i byggsektorn för att uppnå målen. Material som stål och betong har en energikrävande tillverkningsprocess och släpper ut en stor del av de totala växthusgaser som byggsektorn orsakar. LÄS MER

 3. 3. En första stomresning i KL-trä : En analys av ett entreprenadföretags erfarenheter från sitt första projekt med KL-trästomme

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Olle Funck; Olle Ek; [2021]
  Nyckelord :Mounting; CLT; cross laminated timber; fastener; contractor; design; experience; prefabricated; mounting process; Montering; KL-trä; korslimmat trä; infästning; entreprenad; projektering; erfarenhet; prefabricerat; monteringsprocess;

  Sammanfattning : Syfte:  Produktionsvolymen av KL-trä har de senaste åren ökat i Sverige, vilket ligger till grund för ett ökat kunskapsbehov hos entreprenörer. Ett svenskt entreprenadföretag genomför våren 2021 sitt första projekt med KL-trästomme. LÄS MER

 4. 4. Massivträbyggnader : En jämförelse mellan byggbranschens ambitioner och dagens kunskapsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Wiberg; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; självslockning; delaminering;

  Sammanfattning : Dagens samhällsdebatt handlar till stora delar om klimatförändringarna och hur vi människor ska göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är något som också speglat av sig på byggbranschen då efterfrågan på flerbostadshus i massivträ ökat kraftigt de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Styvhet och hållfasthet hos böjbelastade reglar från korslimmat trä : Elasticitetsmodul och böjhållfasthet hos reglar från korslimmat trä

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Eriksson; Björn Melin; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; korslimmat trä; syll; hammarband;

  Sammanfattning : En syll av korslimmat trä har avsevärt högre hållfasthet för stämpeltryck vinkelrätt sin längsriktning jämfört med traditionell syll av konstruktionsvirke, beroende på att vartannat lager belastas parallellt sin fiberriktning. Detta skapar förutsättningar att bygga högre hus med träregelstomme vid användandet av en syll  av korslimmat trä i konstruktionen. LÄS MER