Sökning: "Korsning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Korsning.

 1. 1. An Extreme Value Approach to Road Safety Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johanna Lägnert; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we study the feasibility of applying extreme value theory to data regarding road safety. In particular, we propose a model for assessing the risk of collision and near collision using extreme value theory. LÄS MER

 2. 2. Simulering - Ett alternativ till den traditionella konfliktstudien?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Martin Lam; Axel Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Trafiksäkerhetsstudie; Cykelpassage; Cykelöverfart; Simulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are many types of traffic studies. One of these is a so-called conflict study. Today when you do a traditional conflict study, you usually analyze traffic safety based on video data, which is an observation of the real situation. LÄS MER

 3. 3. Förbättrat underhåll av fasta korsningar i spårväxlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Johan Laitila; [2019]
  Nyckelord :Crossing; Maintenance plan; Switches and crossings; Predetermined maintenance; Strategic maintenance planning; Korsning; Underhållsplan; Spårväxel; Förutbestämt underhåll; Strategisk underhållsplanering;

  Sammanfattning : Järnvägen har möjliggjort boende och arbete på olika orter, genom tågpendling, samt intresset för godstransporter på järnvägen ökar. För att upprätthålla en god status på järnvägen behövs mycket pengar, samtidigt som dess tillgänglighet påverkar många människor. LÄS MER

 4. 4. Framtiden för Helsingborgs godsbangård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :William Persson; [2018]
  Nyckelord :godsbangård; helsingborg; järnväg; uppställningsspår; framtid; skånetrafiken; gods; ramlösa; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Området Ramlösa station och Helsingborgs godsbangård innefattar bland annat resecentrum, rangerbangård, tågdepåer och kombiterminal för att nämna några. Utöver det är området en del i stadsförnyelseprojekt H+ som ska omvandla en miljon kvadratmeter till en mer blandad stad, för att möta framtidens behov. LÄS MER

 5. 5. SIGNALERINGSSTRÄCKA VID KORSNING MELLAN LIDINGÖBANAN OCH SÖDRA KUNGSVÄGEN : KAN VÄNTETIDEN FÖR BILTRAFIK FÖRKORTAS?

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik

  Författare :Tina Alvelöv; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the refitment of Lidingöbanan which was completed in 2015, the barrier time for car traffic at level crossings have been protracted. In Skärsätra, where Lidingöbanan crosses Södra Kungsvägen and traffic flows are high, this is a particularly big problem. LÄS MER