Sökning: "Kortslutningsberäkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Kortslutningsberäkningar.

 1. 1. Framtagande av systemdokumentation i Febdok och kontroll av skyddsinställningar för Nouryon AB i Stenungsund

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Borgljung; Pontus Hallquist; [2022]
  Nyckelord :Processer; utvärdering; ställverk;

  Sammanfattning : Nouryon AB i Stenungsund är ett ledande företag inom processindustrin och kräver därför stabil tillförsel av elkraft för att de olika processerna ska kunna köras kontinuerligt. Företaget ska börja implementera programvaran Febdok för att kunna utvärdera nätets elektriska egenskaper så som felströmmar, selektivitet, spänningsfall och utlösningsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie-Impedansmetoden i radiella elkraftsystem : Elkraft

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Felicia Orellana Moza; [2021]
  Nyckelord :Elkraft; Elektronik;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på att teoretiskt beskriva hur man beräknar fram kortslutningsströmmar för att kunna ställa in reläskydd i en större processindustri. Reläskyddet ingår i selektivplanering som används inom skyddssäkerhet för bl.a. elkraftledningar och transformatorer. LÄS MER

 3. 3. Modellering av Forsmarks 10 kV nät system 637 i PowerFactory : Undersökning med avseende på belastning och selektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Albert Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Forsmark selektivplaner lastflödesberäkningar kortslutningsberäkningar;

  Sammanfattning : This master thesis is done within the Energy Systems Engineering program at Uppsala University and performed for Forsmarks Kraftgrupp, Vattenfall. The distribution grid for the outer area of the nuclear power plant at Forsmark is an old grid from the time during construction of the plant which later became permanent. LÄS MER

 4. 4. Reläskyddsförslag till flygplatser och sjukhus : Reläskyddsförslag till flygplatser och sjukhus där driftsäkerhet är viktig

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

  Författare :Viktor Hallström; [2019]
  Nyckelord :Reläskydd Selektivplan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Pontarius AB. Nätet som arbetet handlar om är ett redundant matande nät till sjukhus eller flygplatser där driftsäkerheten är extra viktig. Uppbyggnaden av näten till de båda ser liknande ut, det är mestadels lasten som skiljer dem åt. LÄS MER

 5. 5. Optimering av selektivplaner och dessbetydelse för samhället

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fredrik Gannholm; [2018]
  Nyckelord :Selective; protective relay; current transformer; substation; switchgear; Selektivplan; selektivitet; reläskydd; strömtransformator; transformatorstation; elkraft; ställverk; kortslutningsberäkningar; nätstation;

  Sammanfattning : Vid ombyggnationer och utbyggnationer av elnät förändras dess karakteristik.Detta leder till att skyddsfunktioner kan behöva justeras för att passa elnätets nyakarakteristik. Justeringar kan medföra att selektiviteten mellan skydden försvinner. LÄS MER