Sökning: "Korv uppsats examensarbete korvmoj korvkiosk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Korv uppsats examensarbete korvmoj korvkiosk.

  1. 1. Långa landet korvmoj

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

    Författare :Carl-Johan Hamlet; [2018]
    Nyckelord :Korv uppsats examensarbete korvmoj korvkiosk;

    Sammanfattning : Det äts mer korv än någonsin förut i Sverige, men landsbygdens gatukök går sämre och sämre. De kiosker som lyckas hålla sig vid liv utgör en samlingsplats och ett nav där de befinner sig. Tillsammans utgör de långa landet korvmoj. LÄS MER