Sökning: "Kosevic Selma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kosevic Selma.

  1. 1. En djupdykning i Skandinaviens simundervisning : En komparativ innehållsanalys av läroplaner och styrdokument i Norge, Sverige och Danmark

    M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Cameron Wemyss; Kosevic Selma; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syfte med denna studie är att undersöka simundervisningen i skolan för att få en fördjupad förståelse för simning i ämnet idrott och hälsa. Studiens avser att besvara (1) hur simundervisning framställts i läroplaner historiskt i Sverige, Norge och Danmark, (2) hur simundervisning framställs i nuvarande styrdokument för grundskolan i Sverige, Norge och Danmark (3) och om det finns eventuella likheter respektive skillnader i detta material. LÄS MER