Sökning: "Kosovare Islami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kosovare Islami.

  1. 1. Hur social är den Sociala Ekonomin? : Sociala företag och regionala innovationssystem

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Kosovare Islami; Sumic Selma; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Authors: Kosovare Islami and Selma Sumic Date: 2014-06-02 Title: How social is the social economy? – social businesses and their regional innovation system. Level: Bachelor thesis in Business Administration Supervisor: Bengt Johannisson Examiner: Frederic Bill Key words: Social entrepreneurship, regional innovation system, business - to - business The purpose of this paper is to create a model of regional cooperation network for social enterprises as the base of an innovation. LÄS MER