Sökning: "Kosovo"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet Kosovo.

 1. 1. What Peace? Grasping the Empirical Realities of Peace(s) in Post-war Mitrovica

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Segall; [2018]
  Nyckelord :urban peacebuilding; post-war cities; the Peace Triangle; Mitrovica; everyday peace; Kosovo; geographies of peace;

  Sammanfattning : Urban peacebuilding has proved particularly challenging in cities contested on grounds of state legitimacy where group identities are salient. Ever since the end of the Kosovo War in 1999, the city of Mitrovica has remained divided and been further polarized by outbreaks of violence, post-war politics, and strained inter-group relations. LÄS MER

 2. 2. ``Detta enbart på grund av min familj och släkt´´ - Kosovoalbanska ungdomars syn på blandäktenskap i dagens Sverige.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Donika Salihi; [2018]
  Nyckelord :culture; mixed marriage; ethnic group; multicultural relationship;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur kosovoalbaner ser på blandäktenskap i dagens Sverige. Vidare var studiens frågeställningar: hur intervjupersoner ser på relationer med någon med annan bakgrund och hur de upplever familjens åsikter. LÄS MER

 3. 3. Erkännandet av stater - ur betraktarens perspektiv : En argumentationsanalys av enheterna Kosovo och Palestina

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elizabeth Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pape eller Wardens teori i Kosovo? : En teoriprövande fallstudie på Operation Allied Force i Kosovo 1999

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tony Remes; [2018]
  Nyckelord :Warden; Pape; Operation Allied Force; Kosovo; Yugoslavia; Air Power; NATO; Air force;

  Sammanfattning : The theories on how to use airpower as coercion are divided between those who advocate strategic bombing and those who advocate support for land operations. The purpose of this study is to analyze whether Pape and/or Warden´s airpower theories applied on Operation Allied Force can explain how NATO´s air force was used. LÄS MER

 5. 5. ‘We have up until now been an experimental place. Now it's time for us to take responsibility’. Local Kosovar judges and prosecutor’s experiences and perspectives of the EULEX’s impact on the legal order in Kosovo.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Albulena Ibishi; [2018]
  Nyckelord :Kosovo; EULEX; Rule of Law; post-colonial theory; local judges; prosecutors; colonizer; colonized; Western laws; Social Sciences;

  Sammanfattning : By employing seven semi-structured interviews with local judges and prosecutors in Kosovo, this study aims at examining how the European Union Rule of Law Mission (EULEX) has impacted the legal order in Kosovo and the practice of the judges and prosecutors. In addition, this study examines how the impacts of EULEX, and how the judges and prosecutors will be affected after the EULEX are withdrawn from Kosovo. LÄS MER