Sökning: "Kosovokriget"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kosovokriget.

 1. 1. Rehabilitering för ensamkommande flyktingbarn - En kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv om min och min väninnas berättelse och upplevelser om flykten från kriget i Kosovo och rehabiliteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valmire Ramadani; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande Flyktingbarn; Upplevelser; Kosovokriget; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att genomföras med kvalitativ ansats, med utgångspunkt ur narrativt perspektiv och en djup semistrukturerad intervju. Syftet med studien är att beskriva hur jag och min väninna upplevde flykten från kosovokriget, och hur vi upplevde deltagandet i rehabiliteringsprocessen för att arbeta igenom våra traumatiska upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Från en förtryckt provins till ett självständigt land : En kvalitativ innehållsanalys av Svenska Dagbladets rapportering under kriget i Kosovo

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Egzon Mazreku; [2018]
  Nyckelord :Dagordningsteorin; fred; gestaltningsteorin; Kosovo; krig; ledarsidor; Nato; Serbien; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är via kvalitativ innehållsanalys undersöka vad Svenska Dagbladet rapporterade om kriget i Kosovo, samt hur kriget gestaltades via ledarsidorna under krigets samtid. Jag har delat upp kriget i 4 perioder. Under varje period presenteras vad som stod på agendan i tidningen om just Kosovokriget. LÄS MER

 3. 3. Den föränderliga samtidshistorien : En analys av historieläroböckernas beskrivning av orsakerna till Jugoslavienkriget 1991-1995 och Kosovokriget 1998-1999

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marino Cakic; [2015]
  Nyckelord :läromedelsanalys jugoslavien kosovo lärobok;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. NATO:s luftkrig i Kosovo utifrån Wardens teorier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Erik Frisk; [2011]
  Nyckelord :Air Power; Kosovo; Warden; NATO; Enemy as a system; Centre of gravity; parallel attack; Concentration; Air superiority; Luftmakt; Kosovo; Warden; NATO; Fienden som ett system; Tyngdpunkt; Parallell attack; kraftsamling; luftrumskontroll;

  Sammanfattning : John A. Warden III is one the most mentioned air power theoretic of his time.He has written a number of theories concerning air power and the best way to use this to win wars.The author of this paper gives a short resume of what he consider are the central thoughts in John Warden´s theories. LÄS MER

 5. 5. Krig med gott samvete? En normativ utvärdering av rättfärdigt krig i Kosovo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Thursfield; Hannes Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Kosovo; NATO; Rättfärdigt krig; Jugoslavien; Walzer; Just War; Intervention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande uppsats kommer vi att titta närmare på Kosovokriget ur ”Just War” teorins första två delar, det vill säga ”ius ad bellum” - rätt till krig samt ”ius in bello” - rätt i krig. Syftet är att utröna huruvida den internationella interventionen i Kosovo levde upp till de kriterier som finns för rättfärdigt krig. LÄS MER