Sökning: "Kostnadsberäkning"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Kostnadsberäkning.

 1. 1. Framtagning av en konceptuell kostnadsmodell för sökmotoroptimerade webbapplikationer : Ett förslag på kostnadsmodell som beskriver uppkomna kostnader utifrån centrala aktiviteter

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Oliver Rosvall; [2021]
  Nyckelord :conceptual cost model; search engines; search engine optimization; web application; cost calculation; konceptuell kostnadsmodell; sökmotorer; sökmotoroptimering; webbapplikation; kostnadsberäkning;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har förändrat sättet människor kommunicerar och lever sina liv. Idag är det möjligt att boka ett möte, beställa mat eller köpa en resa online. Den moderna människans konsumtionsvanor gör det livsviktigt för företag att etablera en digital närvaro. LÄS MER

 2. 2. Nitrogen runoff, constructed wetlands and the effect on catch of fish in the Öresund strait

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2020]
  Nyckelord :seafloor oxygen demand; fish catch; constructed wetland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication and low dissolved oxygen levels are spreading all over the world, causing changes in fish distribution and decline in fish abundance and catch of fish. This study assesses the current nitrogen (N) surface runoff to the Öresund strait, the seafloor oxygen demand it cause, the subsequent effect on fish catch, and the constructed wetland area needed to retain current N loads. LÄS MER

 3. 3. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Julia Mauritzson; [2020]
  Nyckelord :reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenutredning för Rännilslunden, Östertälje : Utredning av flödesbelastning, föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Md Abdur Razzak; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; Flödesbelastning; Föroreningsbelastning; Föroreningshalter; Rännilslunden; StormTac; Reningseffektivitet; Dagvattendamm; 20 millimeter nederbörd; VA-policy;

  Sammanfattning : I dialog med Telge Nät har det framkommit området Rännilslunden i Östertälje kunde fungera som en fallstudie för denna utredning eftersom det finns behov av att utveckla dagvattenhanteringen med fokus på förbättring av dagvattenkvalitet. Detta arbete har utförts med syftet att utreda föroreningsstatus och flödesbelastning för området och utarbeta ett ekonomiskt rimligt och hållbart åtgärdsförslag till förbättring av befintlig dagvattenkvalitet för att uppnå god kemisk och ekologisk status. LÄS MER

 5. 5. Developing a Bottom Up Cost Calculation Model and Methodology for Thermal Storage Applications

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Thomas Li; [2019]
  Nyckelord :Thermal Storage; Bottom up cost calculation; Methodology; Molten Salt; CSP; Ice thermal Storage;

  Sammanfattning : Increasing storage for energy is one of the most important challenges today to overcome in order to enable higher penetration of renewable energy in the existing energy systems. Thermal storage is one category of energy storage that has been successfully demonstrated in a number of engineering projects and is showing promising potential in the future. LÄS MER