Sökning: "Kostnadskontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Kostnadskontroll.

 1. 1. Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Åsa Plesner; [2021-01-21]
  Nyckelord :Budgetering; Ekonomistyrning; Hälso- och sjukvård; Kostnadskontroll; Effektivisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om hur den centrala nivån (ett regionstyre) och den utförande nivån (ett sjukhus) samspelar i styrningen för att kontrollera kostnader för välfärdsproduktion.Teori: Studien utgår från teorier om särkoppling i organisationer (Meyer & Rowan 1997,Bromley & Powell 2012) och från att aktörerna i budgetprocessen – väktare, förkämpar och hamstrare (Wildavsky 1975, Brunsson och Rombach 1982) – uttrycker policypositioner. LÄS MER

 2. 2. Investigating Contractual Challenges of Performing Cost Control in Building Construction Projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rehema Aman Kisamfu; [2021]
  Nyckelord :Cost control; Cost Management; Pre-Contract Stage; Post-Contract Stage; Cost Overrun; Kostnadskontroll; Kostnadshantering; Steg före kontrakt; Steg efter kontrakt; Kostnadsöverskridande;

  Sammanfattning : Quantity Surveyors are considered as the most qualified cost specialists in the construction industry, with their experiences and skills in cost management and control as well as contract management. However, this role is not well recognized in Sweden compared to other countries such as the UK where it’s originated from. LÄS MER

 3. 3. Customer Experience without Customer Contact: DSOs Adapting to a Supplier Centric Market : A multiple case study of Swedish DSOs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Bexelius; John Diklev; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Structural changes are looming in the Swedish electricity system. Underlying forces pushing for industry practices to transform are sustainability goals, digitalisation and free market ambitions. LÄS MER

 4. 4. Budgetstyrning i elitidrottsorganisationer : En fallstudie inom IK Sirius FK

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Larson; Rikard Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elitidrottsorganisationer använder budgetstyrning i stor utsträckning. Budgetprocesser kännetecknas ofta av att vara tidskrävande, ineffektiva och till liten nytta. I branscher med föränderliga miljöer är det svårt att strikt följa en budget. LÄS MER

 5. 5. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER