Sökning: "Kostnadsreducering"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Kostnadsreducering.

 1. 1. Optimering av interna materialflödet på Scandinavian Stone

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mustafa Al-Shuwaili; Zeid Helo; [2020]
  Nyckelord :Produktion; Materialflöde; Lean; Bränsleförbrukning; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Examensarbetet fokuserar på analysering och utveckling av ett materialflöde på ett stenbrott, som tillhör företaget Scandinavian Stone. Ett materialflöde som är beroende av tunga fordon, som orsakar höga kostnader och koldioxidutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Samkoordinerade inköp för organisationer med kundanpassade projekt : En explorativ fallstudie inom massa- och pappersindustrin

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alexander Jönerfall; Lukas Fritz; [2020]
  Nyckelord :Quantity discount; Coordinated purchase; Purchasing strategy; Engineer-to-order; Volymsbaserat pris; Samkoordinerade inköp; Inköpsstrategi; Engineer-to-order;

  Sammanfattning : I tillverkande företag kan inköpskostnaden stå för 60–80 procent av den totalaproduktkostnaden. Det framhäver vikten av att identifiera en kostnadseffektiv inköpsstrategi som reducerar totalkostnad för inköp. En sådan inköpsstrategi kan vara inköp av större ordervolym för att erhålla volymbaserat pris. LÄS MER

 4. 4. Managing Radical Technological Changes in the Swedish Insurance Industry: the Challenge of Regulatory Compliance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linnéa Lindahl; Julia Liu; [2020]
  Nyckelord :Absorptive Capacity; Insurance Industry; Innovation system; Multi-level perspective; RegTech; Regulatory Compliance; Sociotechnical system; Absorptionsförmåga; Försäkringsbranschen; Innovationssystem; Multinivåperspektivet; RegTech; Regelefterlevnad; Sociotekniska system;

  Sammanfattning : This study concerns investigating an industry, i.e. system, which is subject to radical technological changes, and how actors within the system can enhance their innovation processes and manage technological shifts efficiently. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter för produktion med additiv tillverkning : - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Shannon Sarlak; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; Traditional manufacturing; Service elements; AM process; Additiv tillverkning; 3D printer; Traditionell tillverkning; Leveransserviceelement; AM processer;

  Sammanfattning : Background: Additive manufacturing is a manufacturing process that has for the past 30 years been used substantially within the branch of industry. By adding material layer-by-layer, an object will be designed, and this method is called 3D-printing. LÄS MER