Sökning: "Kränkning"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet Kränkning.

 1. 1. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER

 2. 2. Det kunde ha varit värre - En studie om det psykiska våldets straffbarhet inom ramen för brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Thörnqvist; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; våld i nära relationer; psykiskt våld; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domestic violence can occur in different types of relationships and follows the same pattern regardless of the parties' sexuality or inherent power relationship. The violence can be physical, mental or sexual. It is through a constant shift between violence and warmth that the actions are normalized in the relationship, the normalization process. LÄS MER

 3. 3. Är det en mänsklig rättighet att smita från en trafikolycka? Smitningsbestämmelsen och dess förhållande till passivitetsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elsa Jönsson; [2020]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; europakonventionen; rätten att inte belasta sig själv; rätten till tystnad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En anklagad person har en rätt till tystnad och en rätt att inte belasta sig själv. Denna så kallade passivitetsrätt är nära kopplad till oskyldighetspresumtionen vars syfte är att förhindra att oskyldiga döms. Av Europadomstolens praxis följer att passivitetsrätten omfattas av art. 6 EKMR. LÄS MER

 4. 4. "Vi kan inte leka tillsammans..." : - En kvalitativ studie om pedagogers synsätt på kränkande behandling och diskriminering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Stina Dahlgren; Therése Blombergsson; [2020]
  Nyckelord :Kränkande behandling; diskriminering; diskurs; diskursanalys; förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn ses ofta som 'oskyldiga' och anses inte kunna utföra kränkande handlingar eller diskriminering. Forskning fastslår däremot att detta sker inom förskolan och visar därför att det är ett relevant område även inom förskolan, barn är kapabla att utföra handlingar som kan beskrivas som kränkande och diskriminerande. LÄS MER

 5. 5. Fälld fast friad? – Om förhållandena mellan straffrättsligt ansvar, enskilda anspråk och Europakonventionens oskyldighetspresumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julius Söderberg; [2020]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; enskilt anspråk; oskyldighetspresumtionen; oskuldspresumtionen; europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en brottslig gärning begås uppstår ofta även civilrättsliga anspråk av olika slag. Sådana anspråk kan kumuleras med en ansvarstalan, vilket innebär att frågorna avhandlas i samma mål. LÄS MER