Sökning: "Krönika"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Krönika.

 1. 1. Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? : Förekomsten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 1985-2014

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Ågren; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genreord; nationella prov; skrivbedömning; textkvalitet; texttypologi; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Många vetenskapliga studier har visat att lärare påverkas av nationella prov. Uppgifterna som förekommer på proven, samt de medföljande bedömningsanvisningarna, har betydelse för hur lärare ser på vad som bör prioriteras i undervisningen och hur elevers resultat ska bedömas. LÄS MER

 2. 2. "Sweden is our destiny, Jewishness is our destiny." Swedish Jews and their idenity in relation to Sweden, Israel and Jewishness in general, 1948- 1988.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Robert Bárány Kihlgren; [2021]
  Nyckelord :Swedish-Jewish identity; Jewish identity in the diaspora; Judisk Krönika.;

  Sammanfattning : This thesis on Swedish-Jewish identity studies shows that this identity has been constructed between three points that can be found in Lars Dencik’s model “the diasporas star of David”, these points being “the Swedish” “the Jewish” and “the Israeli”. The thesis studies the period between 1948 to 1988 and uses Judisk Krönika as source material. LÄS MER

 3. 3. Män, ändå… En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenska dagstidningars opinionsjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olof Svahn; Linus Dahlbäck; [2018-02-08]
  Nyckelord :Opinionsjournalistik; Jämställdhet; Ledare; Krönika; Könsmärkning; Kvantitativ Innehållsanalys; Dagstidningar; Kvällstidningar; Lokaltidningar; Opinion Journalism; Gender Typing; Quantitative Content Analysis.;

  Sammanfattning : Title: Män, ändå… – En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenskadagstidningars opinionsjournalistik.Authors: Olof Svahn and Linus Dahlbäck.Subject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media andcommunication (JMG) Gothenburg University. LÄS MER

 4. 4. ”Hon dog på grund av dåliga politiska beslut” En fallstudie på opinionsmaterial om den MS-sjuka kvinnan som dog på en offentlig toalett

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Moa Carlsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :ledare; insändare; disability; news; multiple sclerosis; representation; opinion; role; roll; funktionsvariation; MS; multipel skleros; funktionshindrade; nyheter; media; LSS; assistans; debattartiklar; krönika;

  Sammanfattning : This study examines the news report of a case with a woman with multiple sclerosis who died in a public bathroom at a shopping mall in Malmö, in October 2016. We also study the way she and her death is used in articles and texts of opinion and the arguments used in the debate. LÄS MER

 5. 5. I gränslandet mellan journalistik och reklam : En semiotisk analys av native advertising i svensk nättidning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Wilma Isenborg; [2017]
  Nyckelord :semiotik; denotation; konnotation; native advertising;

  Sammanfattning : I och med informations- och kommunikationsteknikens snabbt framskridande utveckling så har även sätten att nå ut med kommersiella budskap förändrats. Internets framfart och en utbredd användning av digital teknik har möjliggjort en stor spridning av kommersiella medieinnehåll. LÄS MER