Sökning: "KrAmi"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet KrAmi.

 1. 1. Krami: Ett samarbete som bygger broar : En kvalitativ studie om individers övergångar från kriminalitet till arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Terese Larsson; Maja Kyldal; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ungdomar i brottslighet. En rättssociologisk studie om unga lagöverträdare och rättens latenta funktioner.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Zainab Kadhem; Yara Falah Kadhem Al-Helah; [2021]
  Nyckelord :Ungdomar; lagöverträdare; motiv och funktioner.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency has become an obvious and recurring issue in the daily debate and emerges as one of the most controlling and dominant societal problems. There are various reasons why people choose to commit crime and there is no easy answer to the question why young people commit crime. LÄS MER

 3. 3. "Jag var ju den enda i familjen som levde ett liv 'utanför' samhället" : En kvalitativ studie om individens upplevelse av återanpassning i samhället efter avtjänat straff

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Didar Hasttyar; Victoria Oladetoun-Ageh; [2020]
  Nyckelord :Social bond; family; work; stigma; reintegration; Sociala band; familj; arbete; stigma; återanpassning;

  Sammanfattning : En individs liv efter ett fängelsestraff omfattar nya anpassningar i samhället som arbete, bostad och möjligheten att återigen vara delaktig i samhället. I processen av återanpassning upplever dessa individer bemötandet av stigmatisering och stämpling, vilket har stor påverkan på individen och dess process. LÄS MER

 4. 4. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Besarta Veseli; Izabella Todorovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kriminalitet; missbruk; Studie- och yrkesvägledning; återhämtning;

  Sammanfattning : I denna studie ser vi närmare på människor som efter en tid av kriminalitet försöker hitta tillbaka till ett lönearbete. Syftet med vår uppsats är att beskriva och förstå hur tidigare kriminella som dömts för brott lyckats ta sig ur kriminalitet och till ett lönearbete. LÄS MER

 5. 5. JAG HÖR INTE HEMMA BLAND VANLIGA “SVENSSONS”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Veronica Belokozovska; Emina Begic; [2019]
  Nyckelord :frivården; krami; kriminell livsstil; stigmatisering; återintegrering; belastningsregister;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka professionellas syn på hur återintegreringen ser ut för personer som utfört kriminella handlingar och som påföljd av dessa handlingar har suttit i fängelse. För att ta reda på denna huvudfråga har det analyserats och problematiserats vilka möjligheter respektive hinder personer som utfört kriminella handlingar kan bemöta när de ska bli en del av samhället på nytt. LÄS MER