Sökning: "Kraftvärme"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Kraftvärme.

 1. 1. Kraftvärmeverk som elnätsreglering för laddfordonsladdning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Claes Hedström; [2019]
  Nyckelord :fjärrvärme; kraftvärme; elbilar; laddfordon; laddfordonsladdning; Borlänge; Falun;

  Sammanfattning : The use of plug-in electric vehicles (PEV) is rapidly growing in many countries. In Sweden the number of PEVs in the transport system grew from about 43 000 in December 2017 to almost 58 000 in July 2018. LÄS MER

 2. 2. Synergy in the pig and biogas production system : an examination of heat value

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sebastian Remvig; [2019]
  Nyckelord :synergy; biogas; pig perfomance; heat value;

  Sammanfattning : Using manure to produce biogas has multiple environmental benefits. However, today Swedish agricultural biogas is generally considered unprofitable meaning it’s use is not widespread. This study examines how to properly value heat produced in a combined heat and power unit, an area that has not been studied extensively before. LÄS MER

 3. 3. Småskalig kraftvärmeproduktion för ett medelstort svenskt industriföretag : Potentialen för konventionell Rankinecykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :CHP; industry; Combined heat and power; Rankine cycle; steam turbine; small scale; efficiency; CHP; industri; kraftvärme; Rankinecykel; ångturbin; småskalig; verkningsgrad;

  Sammanfattning : Utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt under de kommande åren. Sveriges mål är att uppnå nettonollutsläpp till år 2045. LÄS MER

 4. 4. Energy Scheme Proposal for Small Sugar Mills for Maximum Power Generation and Bagasse Saving during Harvesting Season

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Barbro Rosenberg; Markus Tenfält; [2019]
  Nyckelord :bagasse; sugar; mill; Cuba; energy; biofuel; power; generation; CHP; industry; cogeneration; bagass; sockerbruk; Kuba; energi; biobränsle; kraftproduktion; CHP; industri; kraftvärme;

  Sammanfattning : Energy systems have significant importance for social development, not least in developing countries. A well-developed energy system can contribute to economic, ecological as well as social sustainability. LÄS MER

 5. 5. Studie i att sammanställaenergiplaner för att synliggörakraftbehov 2030 : En explorativ och formativ undersökning

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jacob Kortenius; Niklas Wallhed; [2019]
  Nyckelord :Nuclear power; wind power; thermal power; Scenario; Energy system; Kärnkraft; Vindkraft; Värmekraft; Scenario; Energisystem;

  Sammanfattning : Energiöverenskommelsen 2016 innefattade ett flertal mål och implikationer för utformningenav det svenska el- och energisystemet. Sveriges energisystem ska vara ekologiskt hållbart,konkurrenskraftigt och försörjningstryggt. LÄS MER