Sökning: "Kraftvärme"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Kraftvärme.

 1. 1. Styrmedel för en mer resurseffektiv användning av biomassa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :kraftvärme; effektivisering; klimat; fossilfritt; biodrivmedel; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to formulate new policies or propose changes to existing ones to increase the efficiency in the use of natural resources in form of biomass. The work was conducted by discovering potential inefficiencies in the energy sector and industry with regards to the use of biomass. LÄS MER

 2. 2. Kraftvärmeverk som elnätsreglering för laddfordonsladdning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Claes Hedström; [2019]
  Nyckelord :fjärrvärme; kraftvärme; elbilar; laddfordon; laddfordonsladdning; Borlänge; Falun;

  Sammanfattning : The use of plug-in electric vehicles (PEV) is rapidly growing in many countries. In Sweden the number of PEVs in the transport system grew from about 43 000 in December 2017 to almost 58 000 in July 2018. LÄS MER

 3. 3. Hydropower Modelling of Continental Europe Using EMPS

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rebeca Brenes Brenes; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flexible hydropower plays a vital role when integrating large shares of variablerenewable generation in the power system. This project proposes a method forcreating a stochastic model for hydropower in Continental Europe using EMPS, apower market simulator software that specialises on hydrothermal power systems. LÄS MER

 4. 4. Synergy in the pig and biogas production system : an examination of heat value

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sebastian Remvig; [2019]
  Nyckelord :synergy; biogas; pig perfomance; heat value;

  Sammanfattning : Using manure to produce biogas has multiple environmental benefits. However, today Swedish agricultural biogas is generally considered unprofitable meaning it’s use is not widespread. This study examines how to properly value heat produced in a combined heat and power unit, an area that has not been studied extensively before. LÄS MER

 5. 5. Småskalig kraftvärmeproduktion för ett medelstort svenskt industriföretag : Potentialen för konventionell Rankinecykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :CHP; industry; Combined heat and power; Rankine cycle; steam turbine; small scale; efficiency; CHP; industri; kraftvärme; Rankinecykel; ångturbin; småskalig; verkningsgrad;

  Sammanfattning : Utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt under de kommande åren. Sveriges mål är att uppnå nettonollutsläpp till år 2045. LÄS MER