Sökning: "Kraftvärme"

Visar resultat 21 - 25 av 69 uppsatser innehållade ordet Kraftvärme.

 1. 21. Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump : Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Stefan Elez; [2017]
  Nyckelord :Värmepump; energilösning; Händelö; Kraftvärme; Kraftvärmeverk; Absorptionsvärmepump; Biopanna; Energilösning; EON;

  Sammanfattning : E.ON har satt som mål att leverera 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. På E.ON:s kraftvärmeverk Händelö i Norrköping måste då den koldrivna Panna 12, men även den biodrivna Panna 11 ersättas med en ny typ av förnybar och återvunnen lösning som ska producera värme. LÄS MER

 2. 22. Värme i ledning. : En kvalitativ studie om fjärrvärmens framväxt i Umeå,Karlstad och Mjölby 1940–1980.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Eric Stefansson; [2017]
  Nyckelord :Ekonomisk historia; Fjärrvärme; Kraftvärme; Drivkrafter; Miljö;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker motiven bakom byggandet av fjärrvärmesystem i Tre svenska städer. Sopförbränningsanläggningen Ålidhemsverket i Umeå, samt det fjärrvärmesystem som är kopplat till anläggningen, och fjärrvärmesystemen i Karlstad och Mjölby. LÄS MER

 3. 23. Optimization and energy efficiency measures in modified combined heat and power plant processes : A case study of changed processes in Mälarenergi power plant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Emma Wiesner; [2017]
  Nyckelord :Energy effciency; combined heat and power; CHP; energy efficiency measures; Energieffektivisering; kraftvärmeprocesser; kraftvärme; kraftvärmeverk; energieffektiviseringsåtgärder;

  Sammanfattning : The EU energy efficiency directive is driving the EU member states to set ambitious goals to increase energy efficiency. Mälarenergi AB is one of the Swedish energy companies, affected by the directive, that have taken an active role in order to increase efficiency within their energy production. LÄS MER

 4. 24. Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Ulf Hävermark; [2017]
  Nyckelord :småskalig; fordonsgas; demonstrationsförsök; fixering; koldioxid; svavelväte;

  Sammanfattning : Most of the biogas produced in small scale biogas plants in Sweden today is used for combined heat and power production. With the price of electricity being relatively low, the small biogas plants are hardly profitable. LÄS MER

 5. 25. Optimal användning av biomassa : En studie av biomassans användning i kraftvärme, biogas och bioplast

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Torssell; Anna Wong; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Humanity has always used energy in different forms; muscle power and heating, for example. The sources of energy undergo constant development, and in the 18th century, fossil fuels were discovered. LÄS MER