Sökning: "Krami"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Krami.

 1. 1. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Besarta Veseli; Izabella Todorovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kriminalitet; missbruk; Studie- och yrkesvägledning; återhämtning;

  Sammanfattning : I denna studie ser vi närmare på människor som efter en tid av kriminalitet försöker hitta tillbaka till ett lönearbete. Syftet med vår uppsats är att beskriva och förstå hur tidigare kriminella som dömts för brott lyckats ta sig ur kriminalitet och till ett lönearbete. LÄS MER

 2. 2. JAG HÖR INTE HEMMA BLAND VANLIGA “SVENSSONS”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Veronica Belokozovska; Emina Begic; [2019]
  Nyckelord :frivården; krami; kriminell livsstil; stigmatisering; återintegrering; belastningsregister;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka professionellas syn på hur återintegreringen ser ut för personer som utfört kriminella handlingar och som påföljd av dessa handlingar har suttit i fängelse. För att ta reda på denna huvudfråga har det analyserats och problematiserats vilka möjligheter respektive hinder personer som utfört kriminella handlingar kan bemöta när de ska bli en del av samhället på nytt. LÄS MER

 3. 3. Till ett bättre liv genom erkännande : En Kvalitativ studie om före detta kriminellas väg till förbättrade livsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Simon Semaan; Valentino Petkov; [2019]
  Nyckelord :Living conditions; Krami; Former criminal; Self-change; Livsvillkor; Krami; Före detta kriminella; Självförändring;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras vilka förändringar och effekter Krami bidrar med och om detta resulterar i att förbättra livsvillkoren för före detta kriminella personer som deltar i Krami. Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen och syftar till att etablera tidigare dömda personer på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. KRAMI: EN BRO MELLANTVÅ VÄRLDAR : En studie av ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten för att hjälpa tidigare dömda in på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Ex- offenders; reintegration; work programmes; vägledningskurs; Krami; tidigare dömda;

  Sammanfattning : The studie aims to increase the understanding of ex-offenders need of support while establishing themselves in the labour market and to examine what knowledge of counselling can provide in order to develop Krami. Krami is a co-operation between Kriminalvården, Arbetsförmedlingen and in many cases even local authorities in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Med samverkan som arbetsform : En kvalitativ studie av medarbetares upplevelser av samverkan mellan tre skilda myndigheter inom verksamheten Krami

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marcus Toth; Marcos Camacho Sobek; [2018]
  Nyckelord :collaboration; cooperation; integration; new institutional organization theory; the probation service; the social service; the labor office.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the employees experiences of the collaboration between the probation service, the social service and the labor office within the organization Krami. The study relies on six qualitative, semi structured interviews with two employees from each authority at two separate Krami offices. LÄS MER