Sökning: "Kranskärlssjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Kranskärlssjukdom.

 1. 1. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 2. 2. Trombocythämning hos patienter medförmaksflimmer i Örebro län

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Johanna Forsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin i västvärlden och är associeratmed ökad strokerisk och förtida död. Behandling med orala antikoagulantia rekommenderastill personer med hög strokerisk för att reducera strokerisken, medan trombocythämmare intelängre rekommenderas för detta. LÄS MER

 3. 3. Potentiella triggers till hjärtinfarkt under julhelgen : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anneli Olsson; Ida Thorén; [2021]
  Nyckelord :Trigger; Heart attack; Secondary prevention; Person-centered care; Trigger; Hjärtinfarkt; Sekundärprevention; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till död globalt. Kunskap idag påvisar att det finns ett antal modifierbara riskfaktorer där sjuksköterskan tillsammans med det multiprofessionella teamet har en nyckelroll i det sekundärpreventiva arbetet. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar rökvanor hos patienter med kranskärlssjukdom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Lindman; Ellinor Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Kranskärlssjukdom; Rökstopp; Främjande faktorer; Försvårande faktorer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Tobaksrökning är ett av de största hoten mot folkhälsan i världen och orsakar årligen miljontals dödsfall. Det finns ett starkt samband mellan dagligrökning och insjuknande i kranskärlssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos personer med kranskärlssjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tildhe Andersson; Marika Risberg; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Kranskärlssjukdom; Prevention; Riskfaktorer; Fysiologiska mätvärden; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom är den största orsaken till morbiditet och mortalitet i världen hos kvinnor och män. Flera faktorer kan ha inverkan på kranskärlssjukdom. Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos personer med kranskärlssjukdom. LÄS MER