Sökning: "Krantz"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Krantz.

 1. 1. En nudge på vägen : En kvalitativ studie kring e-handelsföretags möjlighet att implementera och öka andelen miljöfrakt genom nudging

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alida Brännström; Rebecka Krantz; [2019]
  Nyckelord :Nudge; Nudging; miljöfrakt; hållbarhet; e-handel; modebranschen; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade medvetenheten om miljöpåverkan leder till att organisationer i högre utsträckning arbetar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål genom att säkerställa en hållbar värdekedja. Dels för att allt fler e-handelsföretag vill minska sin klimatpåverkan men även för att hållbarhet har blivit ett konkurrensverktyg. LÄS MER

 2. 2. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 3. 3. Visualization of the need and distribution of aid in Africa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Dennis Englund; Erik Krantz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When humanitarian aid is distributed to developing countries, crisis-areas and humanitarian aid organizations it is often difficult to get a good overview of how much aid is needed compared to what is given. Organizations have a tendency to focus on either a targeted area or specific topic. LÄS MER

 4. 4. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Att ta sig till Karlstads universitet : En studie om anställda och studenters färdmedelsval

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Butrint Krasniqi; Gabriel Mirza; [2019]
  Nyckelord :Mobilitet; färdmedelsval; livskategorier och omgivningsstrukturer.;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om färdmedelsvalen som människor som verkar i Karlstads universitetsområde gör. Med anslutning till samhällsplaneringen har vi valt att göra detta utifrån tre olika livskategorier: ålder, kön och sysselsättning. LÄS MER