Sökning: "Krav label"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Krav label.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER

 3. 3. LCA av tomatjuice – en jämförelse av KRAV-märkt och konventionell tomatjuice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Erika Melin; [2019]
  Nyckelord :LCA; tomatjuice; ekologisk; KRAV; konventionell odling;

  Sammanfattning : Consumers demand organic crops and food that are grown and processed in a sustainable and healthy way. More studies regarding the organic agriculture's environment and climate impact are needed to demonstrate with certainty that such a cultivation system affects the environment less. LÄS MER

 4. 4. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Axelsson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Sammanfattning : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. LÄS MER

 5. 5. (Med)gärningsmannaskap - En komparativ studie av kriterierna för (med)gärningsmannaansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kimia Alemtar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Komparativ rätt; Medgärningsmannaskap; Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish law has not set forth any evident and accurate criteria for (co-)perpetration. The minimum requirement for (co-)perpetration in Swedish law is support/encouragement and a decisive influence on the occurrence of the crime. LÄS MER