Sökning: "Krav label"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Krav label.

 1. 1. Mat, mentala avstånd och miljömärkningar En online enkätundersökning för att jämföra och analysera konsumenters kunskap om miljömärkningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emilia Mattson; [2020-08-29]
  Nyckelord :Mentalt avstånd; miljömärkning; konsumenter; subjektiv och objektiv kunskap; livsmedel; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Since consumers in Sweden usually access food through commodified markets, where severalproducts have been produced at a great spatial distance from the market, there is a mental distancebetween consumers and food production. In other words, consumers have a knowledge gap aboutthe foods’ social, ecological and economic conditions. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 3. 3. Miljömässig hållbarhet inom besöksnäringen : En kvalitativ textanalys om hur Green Key kommunicerar kriterier via stöddokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Carleson; [2020]
  Nyckelord :Green Key; miljömässig hållbarhet; miljömärkning; stöddokument; grön marknadsföring; hotellverksamhet;

  Sammanfattning : Tourism is increasing with each passing year, which places increasing demands on businesses in the hospitality industry to achieve environmental sustainability. One way for businesses to show their commitment to the environment is by acquiring and becoming certified with an eco-­‐label. LÄS MER

 4. 4. Inre och yttre motivationsfaktorer som påverkar unga arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Backlund; [2020]
  Nyckelord :Internal and external motivational factors; work motivation; gender; Inre och yttre motivationsfaktorer; arbetsmotivation; kön;

  Sammanfattning : En förutsättning för att möta de krav som råder på arbetsmarknaden för unga arbetstagare är att inneha arbetsmotivation. Arbetsmotivation är ett samlingsnamn för faktorer som påverkar människans sätt att agera i olika situationer och kan delas in i inre och yttre motivation. LÄS MER

 5. 5. Hållfasthet och samverkan inom möbelindustrin : Hållfasthetskrav samt samverkan mellan formgivare och konstruktörer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Klara Lövgren; Emma Yvell; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; knowledge; tacit knowledge; quality control; design management.; Samarbete; kunskapsöverföring; tyst kunskap; kvalitetskontroll; design management.;

  Sammanfattning : Vid möbeltillverkning ställs krav på både formgivning och hållfasthet. Formgivare och konstruktörer har vanligtvis olika akademisk bakgrund vilket kräver ett fungerande samarbete. LÄS MER