Sökning: "Krav label"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Krav label.

 1. 1. Att Svanencertifiera hela produktionen vid byggnation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Simon Persson; Eric Krantz; [2021]
  Nyckelord :Svanen; Svanenmärkt; ekonomisk lönsamhet; hållbarhet; miljöcertifiering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : JM AB, Sverige region syd, vill undersöka hur stort intresset bland kunderna ser ut för att köpa en bostad som är Svanenmärkt producerad. I rapporten undersöks det även om det finns någon skillnad med att producera en Svanenmärkt bostad jämfört med att producera en bostad på det traditionella sättet utan några miljöcertifieringar. LÄS MER

 2. 2. Skivbolagens ledarskap : Majorbolagens ledarskap i den kreativa processen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Nordlund; Hallberg Oscar; David Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; the music industry; organizational structure; record label; organizational change; the creative process; entrepreneurship.; Ledarskap; musikindustrin; organisationsstruktur; skivbolag; organisationsförändring; den kreativa processen; entreprenörskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av ledarskapets roll i den kreativaprocessen inom majorbolagens organisationsstrukturer, samt på vilka sätt ledarskapet styr denkreativa processen. Ledarskapets betydelse i den kreativa processen diskuteras kring olikasituationer samt omgivningen och dess krav som styr marknaden och dess förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Optimal Credit Rating with Regard to Capital Structure : A Mixed Method Study on the Swedish Real Estate Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Engwall; Martin Bjerring; [2021]
  Nyckelord :Credit rating; Capital structure; Real estate; WACC; Capital market; Kreditbetyg; Kapitalstruktur; Fastigheter; WACC; Kapitalmarknad;

  Sammanfattning : In Sweden, the demand for official credit ratings has historically not been as substantial as in other parts of the world. This due to the fact that Swedish banks up until recently provided the market with shadow ratings. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar miljömärkningens legitimitet ikonsumenternas ögon? : En miljövetenskaplig studie om konsumenters förtroendeför varumärket I love eco kontra miljömärkningen KRAV

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lena Kucharska; Ulrika Jääger; [2021]
  Nyckelord :Eco-label; legitimacy; willingness to pay; greenwashing; word of mouth; thirdparty certification; consumers; knowledge; Miljömärkning; legitimitet; betalningsvilja; greenwashing; word of mouth; tredjepartscertifiering; konsumenter; kunskap;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker vad som påverkar miljömärkningarnas legitimitet ur ettkonsumentperspektiv, om det finns skillnader i förtroende för företagens egnamiljömärkningar och organisationers miljömärkningar samt hur förtroendet förmiljömärkningar påverkar konsumenternas betalningsvilja. Tidigare studier har belyst attförtroende är avgörande för att miljömärkningarna ska tjäna sitt syfte samtidigt som utbudetav miljömärkningar ökar vilket skapar förvirring och osäkerhet bland konsumenter. LÄS MER

 5. 5. EVALUATION OF UNSUPERVISED MACHINE LEARNING MODELS FOR ANOMALY DETECTION IN TIME SERIES SENSOR DATA

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lorenzo Bracci; Amirhossein Namazi; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Unsupervised learning; Anomaly detection; Time Series data; Maskininlärning; Oövervakat Lärande; Anomalidetektering; tidsseriedata;

  Sammanfattning : With the advancement of the internet of things and the digitization of societies sensor recording time series data can be found in an always increasing number of places including among other proximity sensors on cars, temperature sensors in manufacturing plants and motion sensors inside smart homes. This always increasing reliability of society on these devices lead to a need for detecting unusual behaviour which could be caused by malfunctioning of the sensor or by the detection of an uncommon event. LÄS MER