Sökning: "Krav-kontroll-stödmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Krav-kontroll-stödmodellen.

 1. 1. Första linjens chefers arbetssituation i Gnosjöregionen : En studie baserad på Karaseks och Theorells Krav-kontroll- och stödmodell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linn Carlsson; Maria Ahmad Almqvist; [2019]
  Nyckelord :Krav-Kontroll-Stödmodellen 1990 ; arbetssituation; första linjens chef; Gnosjöandan; Gnosjöregionen.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Vårt syfte är att beskriva första linjens chefers upplevelse av sin arbetssituation i Gnosjöregionen med stöd av Karaseks och Theorells Krav-kontroll- och stödmodell (1990). Metod: Studien baseras på en deduktiv ansats, det vill säga tidigare teorier har legat till grund för arbetet. LÄS MER

 2. 2. Är stress dagens pest?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Lundh; Anna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Stress;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskolläraren ser och upplever stress samt hur de arbetar för att undvika stress. Vi utgick från syftet när vi formulerade våra frågeställningar och frågorna besvarades därefter utifrån förskollärarens perspektiv på begreppet stress. LÄS MER

 3. 3. Skolpersonals roll i arbetet mot våldsbejakande extremism : En kvalitativ studie om skolpersonals erfarenheter om våldsbejakande extremism i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emily Engdahl; Emma Andersson; John Olsson; [2019]
  Nyckelord :Health; pedagogy; school; school democracy; school staff; violent extremism; Hälsa; pedagogik; skola; skoldemokrati; skolpersonal; våldsbejakande extremism;

  Sammanfattning : The violent extremism represents the greatest threat towards the society of today. The school does not have an explicit assignment in the crime prevention work against violent extremism. The school and education, are important factors in preventing children and young people from being involved in violent extremism. LÄS MER

 4. 4. ÄR KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD VARDAG FÖR LÄRARE? : Ett arbete om kränkningar, hot och våld samt elevers uppförande och bemötande mot lärare i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magnus Rydqvist; [2019]
  Nyckelord :Violations; Threats; Violence. Survey; Public Health; Requirements Control Support Model; Teacher; School; Enkätstudie; Folkhälsa; Hot; Krav-kontroll-stödmodellen; Kränkningar; Lärare; Skola; Våld;

  Sammanfattning : Alla människor vill gå till arbetet utan att känna oro och ängslan samt kunna gå hem från arbetet med en positiv känsla i kroppen. Vissa människor går till arbetet med en klump i magen och kommer hem med minnen om en skrämmande och hotfull situation som uppstod under dagen. LÄS MER

 5. 5. Inifrån, uppifrån, utifrån : Om kvinnliga socialsekreterares upplevelser av normaliserad stress och könade krav

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Nor Ali; Jessica Hallerth; [2019]
  Nyckelord :Stress; förväntad femininitet; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Kvinnor är i högre utsträckning än män sjukskrivna och psykiatriska diagnoser, däribland stressrelaterad ohälsa, är den diagnosgrupp som ökat mest de senaste åren. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare upplevelser sin arbetssituation, stress och könade förväntningar samt hur dessa kommer till uttryck i vardagen. LÄS MER