Sökning: "Kravställning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Kravställning.

 1. 1. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska krav på molntjänster : En studie om företags kravställning och valmetodik vid anskaffandet av molntjänster.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Marcus Enqvist; Oscar Peterson; [2019]
  Nyckelord :Cloud Computing; Service Level Agreement; Quality of Service; Requirements; Analytic Hierarchy Process;

  Sammanfattning : Molntjänster spelar en betydande roll i dagens samhälle och används i såväl den privata sektorn som den offentliga. I och med den utbredda användningen har det ur ett organisationsperspektiv uppstått ett behov att utvärdera tjänsterna. LÄS MER

 3. 3. Användandet av Level of Development vid projektering : En kvalitativ studie avseende effektivisering av projekteringsprocessen för konstruktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Simon Andersson; Olof Sundén; [2019]
  Nyckelord :Level of Development; BIM; constructor; efficiency improvement; project planning; 2D; 3D; design documentation; requirement setting; and experience feedback; IFC; Level of Development; BIM; konstruktör; effektivisering; projektering; 2D; 3D; projekteringsunderlag; kravställning och erfarenhetsåterföring; IFC;

  Sammanfattning : Syfte: Att använda byggnadsinformationsmodeller inom byggbranschen har blivit ett allt större tillvägagångssätt för att effektivt projektera inom bland annat konstruktion, arkitektur och installation. Detta tillvägagångssätt har genererat att aktörer inom samma projekt behöver kommunicera mellan varandra angående innehållet av samtligas egna byggnadsinformationsmodeller. LÄS MER

 4. 4. Upphandling av molntjänster inom kommunal verksamhet : Analys rörande interoperabilitet och data portabilitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rasmus Kullman; [2019]
  Nyckelord :Cloud services; municipal activities; checklist; challenges; interoperability; data portability; Molntjänster; kommunal verksamhet; checklista; utmaningar; interoperabilitet; dataportabilitet;

  Sammanfattning : Molntjänster erbjuder skalbara IT-resurser på begäran över internet, där molntjänstanvändaren endast betalar efter förbrukning. Dessa resurser kan variera mellan allt från processorkraft till lagring (Amazon, 2019). Digitaliseringen av samhället har bidragit till en ökad efterfrågan på innovativa lösningar. LÄS MER

 5. 5. Använding och kravställning av BIM och dess tillämpningar för produktionsplanering

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Lundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökande digitaliseringen av bygg- och anläggningsbranschen ses påverka hur upphandlingar och genomförandet av projekt idag görs. Digitaliseringen har öppnat upp nya dörrar för hur informationen kan hanteras och användas. LÄS MER