Sökning: "Kreationism och intelligent design"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Kreationism och intelligent design.

 1. 1. Religion och vetenskap i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Herman Ask; Sebastian Väpnargård; [2016]
  Nyckelord :Evolution; Intelligent design; Kreationism; Religion; Religionskunskap; Vetenskap;

  Sammanfattning : I föreliggande arbete har vi undersökt problematiken med att arbeta med religion och vetenskap inom skolvärlden. Ämnesområdet är av många uppfattat som svårarbetat och komplicerat. Därför har vi haft som syfte att undersöka hur det kan göras och vilka bakomliggande faktorer som kan finnas för den förmodade problematiken. LÄS MER

 2. 2. Tro, vetenskap, undervisning och intelligent design : Intelligent design och didaktik – analys av läromedel inom religionsämnet för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Signell; [2014]
  Nyckelord :Intelligent design; didaktik; vetenskap; religion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om rörelsen intelligent design, som tror att en intelligent skapare ligger bakom stegen i evolutionen. På så vis blir inte evolutionen en slumpmässig sak, utan en sedermera intelligent designad evolution. Den här intelligenta skaparen är med andra ord Gud. LÄS MER

 3. 3. Tro och Vetenskap : Intelligent Design på Newsmill 2010-2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Mattias Ericsson; [2013]
  Nyckelord :Tro; vetenskap; intelligent design; kreationism; Newsmill; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera debatten som tog plats på hemsida Newsmill åren 2010och 2012 om intelligent design. Fokusen i själva textanalysen är en argumentationsanalys somtillsammans med kritisk diskursanalys skall utröna och förstå den maktförskjutning som går attfinna inom diskursen. LÄS MER

 4. 4. Urmakarens budbärare : Modern intelligent design-rörelse i jämförelse med brittisk naturteologi vid 1800-talets början

  L2-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonatan Samuelsson; [2012]
  Nyckelord :michael j behe; behe; michael behe; william paley; natural theology; naturteologi; darwin; charles darwin; darwin s black box; intelligent design; evolution; kreationism; biologihistoria; evolutionshistoria;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs William Paleys Natural Theology : or, evidence of the Existence and Attributes of the Deity, collected from the appearances of nature från 1802 med Michale J. Behes Darwin's black box : The biochemical challenge to evolution från 1996. LÄS MER

 5. 5. Evolutionsundervisning i den engelska skolan – undersökning av elevernas kunskap om evolution

  C-uppsats,

  Författare :Pär Söderquist; [2010]
  Nyckelord :Evolution; undervisning; kreationism; Intelligent;

  Sammanfattning : Inget inom biologi är förståligt förutom i ljuset av evolution. Tyvärr börjar evolutionsundervisningen alldeles försent i skolan samtidigt som det finns organisationer som jobbar för att underminera evolutionsteorins giltighet. LÄS MER