Sökning: "Kreativ"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet Kreativ.

 1. 1. Läsningar på ytan och djupet : En jämförelse av två läroböcker i Svenska 1 riktade till yrkesprogram respektive högskoleförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therese Nelson; [2020]
  Nyckelord :lärobok; yrkesprogram; högskoleförberedande program; läsarter; modelläsare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra uppgifter som finns i samband med litterära texter i litteraturavsnitten från två läroböcker i Svenska 1. Den ena läroboken, Insikter i svenska (Harstad & Tanggaard 2011), riktar sig till yrkesprogram och den andra läroboken, Språket och berättelsen (Gustafsson & Wivast 2017), riktar sig till högskoleförberedande program. LÄS MER

 2. 2. Matematikångest ur ett genusperspektiv: Skillnader, orsaker, konsekvenser och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Hansen; Maria Buhre Sallermo; [2020]
  Nyckelord :genusperspektiv; flickor och pojkar; matematiksvårigheter; matematikundervisning; matematikångest;

  Sammanfattning : Den här litteraturöversikten behandlar begreppet matematikångest, både allmänt samt ur ett genusperspektiv. Eftersom matematikångest ofta utvecklas tidigt med risk för att följa med under hela studietiden, inriktar den här studien sig på hur det går att arbeta med och mot matematikångest både på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Twenty One Pilots flyger högt ovan normer och regler : En fallstudie i duon Twenty One Pilots musikaliska kännetecken, sound och produktionstekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Douglas Brihed; [2020]
  Nyckelord :Fallstudie; musikanalys; genreöverskridande; Twenty One Pilots; Tyler Joseph; Josh Dun; musikaliska kännetecken; sound; produktionstekniker;

  Sammanfattning : Under de tio år mellan 2009 och 2019 som Twenty One Pilots varit aktiva, har duon experimenterat med olika låtstrukturer, rytmer, takt- och tempo ändringar då de korsat och blandat genrer som reggae, powerballad, heavy metal, EDM, hip-hop, emo, pop etcetera. Detta på samma album eller ibland till och med på samma låt. LÄS MER

 4. 4. Att förmedla en intention. Ett konstnärligt utforskande av utmaningarna i att översätta musikdramatik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Elsa Fryklund; [2019-10-08]
  Nyckelord :Översättning; musikdramatik; musikal; engelska; svenska; språk; kreativ lust; dramatik;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete undersöker jag vad som krävs för att en svensk musikdramatisk översättning ska bli så bra som möjligt. Jag har valt att sätta ord på min egen arbetsprocess och synliggöra vad det är jag faktiskt gör ”när jag gör”. LÄS MER

 5. 5. ”Med lite ramar att förhålla sig till kan jag släppa lös min kretivitet” –en kvalitativ studie om styrning av kreativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Asp; Linnea Stensson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Levers of Control; inre motivation; kreativitetstyper; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För företag är styrning och kreativitet två nödvändiga faktorer för långsiktig överlevnad. Genom att utgå från Levers of Control synliggörs att styrning kan främja kreativitet genom att inspirera, skapa en struktur och underlätta arbetet mot ett gemensamt mål. LÄS MER