Sökning: "Kredit- och säkerhetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Kredit- och säkerhetsrätt.

 1. 1. Återtagandeförbehåll – En effektiv säkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Frank Almqvist; [2014]
  Nyckelord :ägarrätt; ägandeförbehåll; äganderättsförbehåll; ägarförbehåll; sakrätt; återtagandeförbehåll; äganderätt; retention of title clause; utvidgat återtagandeförbehåll; klausul; säkerhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a creditor in commercial transactions, a promise to pay is seldom sufficient. For that reason the creditor would like to secure his claim to minimise the risks arising from the contract under the credit terms. One way of securing his claim is by using retention of title clause. LÄS MER

 2. 2. Where is my Container? The Protection of Container Leasing Companies’ Proprietary Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Lumetzberger; [2010]
  Nyckelord :Transport Law; Proprietary Law; Transporträtt; Kredit- och säkerhetsrätt; Sakrätt; Contract Law; Container Leasing; Law and Political Science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Containers are constantly crossing borders, making it almost impossible for a container leasing company to predict which jurisdictions containers on lease may enter – a question, however, of great importance. The protection of the lessor’s proprietary rights is dependent on that countries respect and uphold the protection. LÄS MER

 3. 3. MAC- Klausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albert Danielsson; [2010]
  Nyckelord :Kredit- och säkerhetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom att infoga en material adverse change –klausul (”MAC”-klausul) i låneavtalet garanterar låntagaren att ingen väsentlig negativ förändring av dennes ekonomi inträffar under lånets löptid. Om en sådan förändring inträffar ges långivaren en rätt att säga upp lånet till förtida betalning. LÄS MER

 4. 4. Hypotekarisk säkerhet i lös egendom - tre länder, tre lösningar och svårigheten att enas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Klefbeck; [2010]
  Nyckelord :Kredit- och säkerhetsrätt; Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; EG-rätt; Internationell privaträtt; Komparativ rätt; Sakrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flertalet näringsidkare är i behov av krediter när verksamheten skall startas upp eller större investeringar skall göras. Borgenären kräver här inte sällan en säkerhet för sin fordran. Huvudregeln är att handpanträtter skall traderas till borgenären. LÄS MER

 5. 5. Perfection of liens - is a reform from pledge to filing preferable?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Lund Kirkhoff; [2010]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Kredit- och säkerhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The current Swedish rules regarding perfection of liens is fragmented. The system has only undergone partial reform and even then only because of extreme necessity. The U.S. LÄS MER