Sökning: "Kreditbetyg"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Kreditbetyg.

 1. 1. Factors affecting liquidity in the Nordic corporate bond market : A study on MiFiR required post trade transactions

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Lundholm Markus; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Nordic corporate bond market is a market growing in significance of the financial landscape, but is rather sparsely investigated due to its low transparency characteristics. Utilizing the new EU legislative framework MiFiR, this study implements a quantitative liquidity measure on transactions reported as required by MiFiR. LÄS MER

 2. 2. Extern granskning av gröna obligationer : Huruvida regulatoriska förändringar vad gäller betygsättning av gröna obligationer kan gynna marknaden för gröna obligationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; sustainability; financial sustainability; sustainable investments; environmentally friendly; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenwashing; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU Taxonomy; transparency; ratings; grades; green rating; credit rating; second opinion; credit rating agency; conflict of interest; external review; ESA; ESMA; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; hållbarhet; miljövänlig; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investeringar; grönmålning; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; transparens; betyg; gröna betyg; andrahandsutlåtande; kreditbetyg; kreditvärderingsinstitut; intressekonflikter; extern granskning; tillsyn; ESA; ESMA.;

  Sammanfattning : Genom styrning av finansiella medel har gröna obligationer fått en viktig roll i utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Extern granskning av gröna obligationer styrs idag genom frivilliga marknadsstandarder, varav GBP är den vanligaste. Dessutom har EU nyligen presenterat en egen frivillig standard med särskild tillsyn. LÄS MER

 3. 3. Intressekonflikter i kreditvärderingsinstitut : En lösning på emittentbetalningsmodellens intressekonflikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kreditvärderingsinstituten är privata företag vars affärsmodell går ut på att samla och analysera finansiell information om företag, stater och låneinstrument. Institutens huvudverksamhet går ut på att presentera kreditbetyg till betalande kunders finansiella instrument. LÄS MER

 4. 4. How to measure the degree of PIT-ness in a credit rating system for a low default portfolio?

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sigge Ahlqvist; Matteus Arriaza-Hult; [2020]
  Nyckelord :Markov theory; Business cycle; Migration matrix; Directional mobility index; Time series analysis; Spectral analysis; Basel III; PIT-ness; PIT; TTC; Markov teori; Affärscykel; Migrationsmatris; Riktningsrörelsesindex; Tidsserieanalys; Spektralanalys; Basel III; PIT-ness; PIT; TTC;

  Sammanfattning : In order to be compliant with the Basel regulations, banks need to compute two probabilities of default (PDs): point-in-time (PIT) and through-the-cycle (TTC). The aim is to explain fluctuations in the rating system, which are expected to be affected by systematic and idiosyncratic factors. LÄS MER

 5. 5. Förändring av kreditbetyg : En eventstudie om dess påverkan på aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Pettersson; Filip Blecher; [2020]
  Nyckelord :Kreditbetyg; avvikelseavkastning; effektiva marknadshypotesen; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida den faktiska avkastningen för företag noterade på Stockholmsbörsen skiljer sig från den förväntade avkastningen vid annonseringen av en förändring i företagets kreditbetyg. En eventstudie har utförts för att mäta denna avvikelseavkastning vid annonseringen av både uppgraderingar och nedgraderingar i kreditbetyg för perioden Januari år 2009 till och med November år 2019. LÄS MER