Sökning: "Kreditkortsskulder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kreditkortsskulder.

 1. 1. Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden

  Kandidat-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Johan Ekman; Erik Grundström; [2011]
  Nyckelord :Värdepapperisering; Fastighetsfinansiering; ABS; Obligationer;

  Sammanfattning : En stor del av fastighetskrediterna på den svenska fastighetsmarknaden kommer under de närmsta åren att refinansieras. Detta i kombination med striktare kapital- och likviditetskrav samt riskkontroll, innebär att fastighetsinvesterare kommer att söka sig till kapitalmarknaden för alternativa finansieringskällor. LÄS MER

 2. 2. Kreditkortens intåg : En studie över attityd och beteende till kreditkort

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Fredrik Larsson; Eva-Lotta Rinsén; [2008]
  Nyckelord :Kreditkort; Attityd; Beteende; Kreditkortsskulder; Betalningsmedel;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om ett Sverige som idag håller på att förvandlas till ett kreditkortssamhälle. Detta kreditkortsfenomen har vuxit fram utifrån en rad historiska händelser som exempelvis Kreugerkraschen 1933 och 1950-talets kreditransoneringsåtgärder till avregleringen av kreditmarknaden på 1980-talet och dagens överskuldsättning som kostar samhället mellan 30-50 miljarder kronor varje år. LÄS MER