Sökning: "Krediträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Krediträtt.

 1. 1. Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Bröme; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; sakrätt; säkerhetsrätt; krediträtt; ägarförbehåll; äganderättsförbehåll; förbehållsklausuler; företagsöverlåtelser; verksamhetsöverlåtelser; företagsförvärv; retention of title clause; business transfer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business. LÄS MER

 2. 2. Nya perspektiv på fastighetstillbehör : Om Immovable-associated equipment i MAC-protokollet till Kapstadskonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Skorup Averås; [2021]
  Nyckelord :MAC protocol; Cape Town Convention; CTC; Immovable-associated equipment; fastighetstillbehör; kapstadskonventionen; mac-protokollet; MAC; sakrätt; finansiering; panträtt; säkerhetsrätt; lösörefinansiering; säkerhetsöverlåtelse; leasing; sakrätt; krediträtt; internationell säkerhetsrätt; hypotekarisk panträtt; 2 kap. JB; jordabalken; tillbehör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Avtal om funktionsförsäljning som kreditsäkerhet : En analys kring funktionsförsäljning de lege ferenda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :funktionsförsäljning; funktionsavtal; kreditsäkerhet; växel; invändningsrätt; affärsjuridik; rättsvetenskap; juridik; avtalsrätt; hållbarhet; de lege ferenda; funktionssäljare; funktionsköpare; borgenär; gäldenär; krediträtt; skuldebrev;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en ganska okänd affärsmodell, funktionsförsäljning, men vilken är på frammarsch och kan komma att bli allt viktigare i och med den nödvändiga klimatomställning som behöver göras på jorden. Funktionsförsäljning anses bidra till lägre resursförbrukning och affärsmodellen kan bidra till nya möjligheter inom ekonomin. LÄS MER

 4. 4. Tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån : Ett fastställande av gällande rätt och Konsumentkreditlag 2014:83.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Vardges Khndirian; Tomas Demirel; [2014]
  Nyckelord :Krediträtt; Juridik; Affärsjuridik; Snabblån.;

  Sammanfattning : Snabblån är en tilltagande kreditform på konsumentkreditmarknaden, antalet företag som erbjuder snabblån i Sverige ökar konstant. Överskuldsättning, vilket uppstår då konsumenter tecknar snabblån och brister i återbetalning, är i dagsläget ett stort problem på konsumentkreditmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Sakrättsligt skydd vid strukturerad finansiering. Särskilt om betydelsen av kravet på rådighetsavskärande för borgenärsskydd vid en helsvensk värdepapperiseringsstruktur

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lorena Bokberg; [2012-02-17]
  Nyckelord :Bank- och finansrätt; Krediträtt; Sakrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER