Sökning: "Krenare Shala"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Krenare Shala.

 1. 1. Lärares erfarenheter av språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning av andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Medina Saadat; Krenare Shala; [2022]
  Nyckelord :andraspråkselever; andraspråksperspektiv; modersmål; språkutveckling; språkinriktad undervisning; SO-ämnen och årskurs F-3.;

  Sammanfattning : Abstrakt Ambitionen i det här examensarbetet är att undersöka lågstadielärares reflektioner kring språkutvecklande arbetssätt i förhållande till andraspråkselever i de samhällsorienterande ämnena. Vi vill även undersöka vilka effekter de olika arbetssätten ger på lärandet hos andraspråkselever. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i grundskolans yngre år F-3 – en kunskapsöversikt om effekterna av digitala verktyg i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Krenare Shala; Medina Saadat; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskningen säger kring tillämpandet av digitala verktyg i de samhällsorienterande ämnena F-3, vilken verkan de digitala verktygen för med sig i SO-undervisningen för både lärare och elever samt hur man som lärare kan använda det på ett givande sätt. I olika databaser har vi har funnit relevant forskning i form av artiklar, avhandlingar och böcker. LÄS MER