Sökning: "Kresimir Kljucevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kresimir Kljucevic.

  1. 1. Fuktanalys i en kontorsbyggnad. En studie om hur befuktning av inomhusluften påverkar den relativa fuktigheten i ytterväggen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

    Författare :Kresimir Kljucevic; Hasan Al-Sultani; [2022]
    Nyckelord :Relativ fuktighet; fuktproduktion; fuktskador; fukttillskott; fuktbuffring; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Low levels of relative humidity indoor has a negative effect on the health of people. Most commonly appears dryness symptoms in eyes, nose, throat, and skin. Humidification of the air through ventilation in dry environments could be a solution, though it must be analyzed if the extra moisture can cause any problems. LÄS MER